e_learningBOZP

E-learning školení BOZP a PO z pohledu SUIP – Státního úřadu inspekce práce
|

BOZP školení svých zaměstnanců provádíme formou tzv. „e-learningu“, častá odpověď mnoha českých firem. Jsou si zaměstnavatelé vědomi rizik, …

extéria bozp

BOZP a trestněprávní odpovědnost majitele firmy i OSVČ. Kdo zodpovídá za BOZP vedoucí zaměstnanec nebo majitel firmy (zaměstnavatel)?
|

Nevíte si rady s tím, kdo je ve skutečnosti odpovědný za bezpečnost práce (BOZP) na pracovišti? Je to …

bozp stroje

BOZP – Místní provozní bezpečnostní předpis proč musí být zpracován?
|

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) co vlastně znamená proč se musí vypracovat ve firmě ? Jedná se o …

hygiena prace EXTÉRIA

Žádost o zařazení prací do kategorie
|

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje …

hygiena práce EXTÉRIA

BOZP a hygiena práce? Co musí plnit zaměstnavatel (firma) a kdo ji kontroluje?
|

Hygiena práce, zákonná povinnost zaměstnavatele, při neplnění požadavků zákona na ochranu zdraví může být udělena sankce až do …

motorova pila

BOZP – bezpečnost při práci s motorovou pilou, co vše je nutné dodržovat? Zásady a doporučení.
|

Práce s motorovou pilou ulehčuje pracovní činnost zaměstnancům údržby zeleně, pracovníkům při kácení stromů, atd. Zároveň práce s …

kontrola hasiči

Zásadní novela zákona o požární ochraně nabyla účinnost 1.8.2017
|

Finanční postih za neplnění povinností – pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Trochu skrytě proběhla již osmnáctá …

aabozp uraz

Postup při pracovním úrazu.
|

Jak je definovaný pracovní úraz Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na …

young worker in warehouse recording stock

Kontrola inspektorátu práce, jak probíhá? Co inspektoři mohou a nemohou?
|

Překvapení! Přišla kontrola Inspektorátu práce? Jedním z podnikatelských mýtů je, že inspektoři práce se předem ohlásí. Není tomu …

BOZP zakon

BOZP a PO – bezpečnost práce
|

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době …