BOZP

Smrtelný pracovní úraz na žebříku
|

Smrtelný pracovní úraz na staveništi při sestupování pracovníka z výšky dvou metrů po žebříku Byl to jednodílný hliníkový žebřík …

vybuch kralupy

Výbuch v Unipetrol prověřuje Státní úřad inspekce práce a Policie ČR
|

Policie vyšetřuje, zda spolupracující firmy dodržely BOZP V okolí vybuchlé nádrže pracují policejní vyšetřovatelé, firma proto na místo …

BOZP

BOZP a lékařské prohlídky zaměstnanců, dle novely zákona č. 202/2017 Sb., a novelizuje i vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách
|

Jde o novelu s číslem 202/2017 Sb., která nabývá účinnosti od 1. listopadu 2017. Současně se novelizuje i vyhláška č. 79/2013 Sb., o specifických …

BOZP, PLS

BOZP a pracovnělékařské služby. Novela zákona platná od 1.11.2017, jaký má dopad na zaměstnavatele?
|

S účinností od 1. 11. 2017 se měnil zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění …

BOZP ordinace

BOZP, bezpečnost práce v zubních ordinacích. Co vše musíte mít v BOZP, PO a ŽP pro ordinaci a jakou dokumentaci BOZP?
|

BOZP, PO, ŽP pro zubní ordinace Chystáte se jako lékař otevřít svou ordinaci? Víte co vše potřebujete z …

BOZP škola

BOZ a BOZP, PO ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy
|

BOZP ve školách a školkách Právní základ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků je …

pokuty a sankce

KHS – Kontrolní činnost Krajské hygienické stanice u zaměstnavatelů v letošním roce
|

KHS – Krasjká hygienická stanice se i v letošním roce zaměří na kontroly zaměstnavatelů, zda dodržují předepsané zákony …

HACCP

HACCP – Povinnost pro potravinářské provozy a dopravce v nabídce EXTÉRIA
|

EXTÉRIA zavedla nový produkt systém HACCP pro své nové i stávající klienty na základě poptávky od gastronomických provozů. …

plynova kotelna

BOZP a kontroly OIP bezpečnosti provozu plynových zařízení
|

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jím řízené oblastní inspektoráty práce (OIP), jako orgány inspekce práce ustanovené podle …

tlakove nadoby

BOZP a povinnosti zaměstnavatele při provozu tlakových zařízení
|

Riziko nadměrného vnitřního přetlaku v technickém zařízení nemůžeme na rozdíl třeba od teplotního rizika vnímat svými smysly a …