BOZP zakon

BOZP a PO – bezpečnost práce
|

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době …

aaa zebriky regal

BOZP kontroly regálů a žebříků povinnost zaměstavatele
|

Je skutečně nutné provádět kontroly regálů a žebříků u Vás ve firmě ? Jaké jsou lhůty kontrol ? …

aaa

Kategorizace prací jako povinnost každého zaměstnavatele
|

BOZP – kategorizace prací Kategorizace prací je základním nástrojem pro hodnocení vlivu práce na zdraví zaměstnance. Povinnost kategorizovat …

aaa kombajn

Horko komplikuje práci zemědělcům, kontrolujte si kombajny vzkazují hasiči zemědělcům
|

Kvůli vysokým teplotám, ale i lidské nedbalosti stoupl v Česku počet požárů. V neděli hasiči zasahovali u 66 požárů, v pondělí u 89. Převažují …

aaa pitny rezim

Pitný režim a ochranné nápoje na pracovišti
|

Jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v horkých dnech ? 1. Jak se mají lidé chovat v horkých letních dnech? Je …

aaa chem latky

Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi?
|

Pro které látky a přípravky je povinnost vypracovat pravidla pro bezpečné nakládání s nimi? Pravidla o bezpečnosti, ochraně …

kontrola hasiči

Kontrola požární ochrany
|

Jednou z oblastí výkonu státního požárního dozoru (dále jen také „SPD“) jsou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o …

aaa stavba

Nelegální zaměstnávání, priorita kontrol Inspektorátu práce
|

Kontroly nelegálního zaměstnávání jsou jednou z priorit kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce. Co …

AA hasic

Obchody často porušují požární předpisy! Nemají ani hasicí přístroj
|

Podle hasičů porušují provozovatelé malých i středních obchodů stále častěji požární předpisy. Dokládají to výsledky poslední kontroly v …

kontrola

Jak je to se školením v BOZP u Jednatele či majitele firmy?
|

Jednatel, který si v praxi počíná jako vedoucí zaměstnanec ve smyslu § 11 zákoníku práce, určitě ano. Vedoucí zaměstnanci …