BOZP, PLS

BOZP a pracovnělékařské služby. Novela zákona platná od 1.11.2017, jaký má dopad na zaměstnavatele?
|

S účinností od 1. 11. 2017 se měnil zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění …

BOZP ordinace

BOZP, bezpečnost práce v zubních ordinacích. Co vše musíte mít v BOZP, PO a ŽP pro ordinaci a jakou dokumentaci BOZP?
|

BOZP, PO, ŽP pro zubní ordinace Chystáte se jako lékař otevřít svou ordinaci? Víte co vše potřebujete z …

BOZP škola

BOZ a BOZP, PO ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy
|

BOZP ve školách a školkách Právní základ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků je …

pokuty a sankce

KHS – Kontrolní činnost Krajské hygienické stanice u zaměstnavatelů v letošním roce
|

KHS – Krasjká hygienická stanice se i v letošním roce zaměří na kontroly zaměstnavatelů, zda dodržují předepsané zákony …

HACCP

HACCP – Povinnost pro potravinářské provozy a dopravce v nabídce EXTÉRIA
|

EXTÉRIA zavedla nový produkt systém HACCP pro své nové i stávající klienty na základě poptávky od gastronomických provozů. …

plynova kotelna

BOZP a kontroly OIP bezpečnosti provozu plynových zařízení
|

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jím řízené oblastní inspektoráty práce (OIP), jako orgány inspekce práce ustanovené podle …

tlakove nadoby

BOZP a povinnosti zaměstnavatele při provozu tlakových zařízení
|

Riziko nadměrného vnitřního přetlaku v technickém zařízení nemůžeme na rozdíl třeba od teplotního rizika vnímat svými smysly a …

worker

BOZP a OSVČ bez zaměstnanců – který provádí tesařské práce musí mít BOZP?
|

Od roku 2007 platí zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, …

BOZP a prace v lese

BOZP a změny zákonů pro rok 2018 práce v lese
|

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v …

e_learningBOZP

E-learning školení BOZP a PO z pohledu SUIP – Státního úřadu inspekce práce
|

BOZP školení svých zaměstnanců provádíme formou tzv. „e-learningu“, častá odpověď mnoha českých firem. Jsou si zaměstnavatelé vědomi rizik, …