worker

BOZP a OSVČ bez zaměstnanců – který provádí tesařské práce musí mít BOZP?
|

Od roku 2007 platí zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, …

BOZP a prace v lese

BOZP a změny zákonů pro rok 2018 práce v lese
|

Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v …

e_learningBOZP

E-learning školení BOZP a PO z pohledu SUIP – Státního úřadu inspekce práce
|

BOZP školení svých zaměstnanců provádíme formou tzv. „e-learningu“, častá odpověď mnoha českých firem. Jsou si zaměstnavatelé vědomi rizik, …

extéria bozp

BOZP a trestněprávní odpovědnost majitele firmy i OSVČ. Kdo zodpovídá za BOZP vedoucí zaměstnanec nebo majitel firmy (zaměstnavatel)?
|

Nevíte si rady s tím, kdo je ve skutečnosti odpovědný za bezpečnost práce (BOZP) na pracovišti? Je to …

bozp stroje

BOZP – Místní provozní bezpečnostní předpis proč musí být zpracován?
|

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) co vlastně znamená proč se musí vypracovat ve firmě ? Jedná se o …

hygiena prace EXTÉRIA

Žádost o zařazení prací do kategorie
|

Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje …

hygiena práce EXTÉRIA

BOZP a hygiena práce? Co musí plnit zaměstnavatel (firma) a kdo ji kontroluje?
|

Hygiena práce, zákonná povinnost zaměstnavatele, při neplnění požadavků zákona na ochranu zdraví může být udělena sankce až do …

motorova pila

BOZP – bezpečnost při práci s motorovou pilou, co vše je nutné dodržovat? Zásady a doporučení.
|

Práce s motorovou pilou ulehčuje pracovní činnost zaměstnancům údržby zeleně, pracovníkům při kácení stromů, atd. Zároveň práce s …

kontrola hasiči

Zásadní novela zákona o požární ochraně nabyla účinnost 1.8.2017
|

Finanční postih za neplnění povinností – pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Trochu skrytě proběhla již osmnáctá …

aabozp uraz

Postup při pracovním úrazu.
|

Jak je definovaný pracovní úraz Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na …