obchodní manažer

Obchodní manažer/ka
|

Pro posílení našeho týmu hledáme vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní pozici Obchodní manažer/ka v rámci poboček v celé ČR.

Analýza rizika v BOZP

Analýza rizika v BOZP
|

Analýzou rizik se rozumí identifikace nežádoucích událostí, které vedou k realizaci rizika, analýza mechanismů, kterými tyto nežádoucí události …

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
|

Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost …

Dokumentace rizik v BOZP

Dokumentace rizik v BOZP
|

Zákoník práce v ust. § 102 odst. 4) po zaměstnavateli požaduje, aby o vyhledávání a vyhodnocování rizik a …

Ergonomie v BOZP

Ergonomie v BOZP
|

je věda zabývající se odborným řešením rozporů mezi požadavky na optimální řešení problému z pohledu potřeb člověka, pracovního prostředí a …

Fyzická osoba v BOZP

Fyzická osoba v BOZP
|

Fyzická osoba (FO) je právní pojem odlišující člověka od jiných od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu. V BOZP se jedná o OSVČ …

Hodnocení rizika v BOZP

Hodnocení rizika v BOZP
|

identifikaci nebezpečí (stanovení možných hrozeb), kvantifikaci rizika (vyhodnocení hodnoty pravděpodobnosti hrozeb a vyhodnocení výše ztrát), tvorbu plánu řízení …

HZS ČR

HZS ČR
|

Hasičský záchranný sbor České republiky s pracovištěmi v každém okrese. Provádí kontroly dodržování požární ochrany u firem a …

Identifikace nebezpečí v bezpečnosti práce

Identifikace nebezpečí v bezpečnosti práce
|

Proces rozpoznávání, že existuje nebezpečí a definování jeho charakteristik.  Podle OECD se jedná o identifikaci (rozpoznání) typu a …

OPP (Mycí, Čístící a Desinfekční Prostředky) v BOZP

OPP (Mycí, Čístící a Desinfekční Prostředky) v BOZP
|

Základním zákonným předpisem, který ukládá povinnost vybavovat zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky, je zákoník práce. Jeho nové vydání …