Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?

Obsluha motorové pily a bezpečnost práce tedy BOZP, jak to je?

Pracovat s řetězovou pilou je bezesporu zvlášť riziková práce, stejně jako například pracovat na cirkulárce nebo brusce. To nemůže každý, tam může dojít k poškození zdraví nejen dotyčného zaměstnance, ale i třeba jiných osob, a proto se to musí zvlášť sledovat. Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ukládá zaměstnavateli řadu různých povinností a jen připomíná, že obsluha řetězové pily musí mít zdravotní způsobilost. 

Obecně ale povinnost zaměstnavatele zajišťovat pracovnělékařské služby, tedy i ověřovat zdravotní způsobilost zaměstnanců je dána zdravotními předpisy – zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. To musí zaměstnavatel vždy zajistit, protože podle § 103 zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotnímu stavu.

To v praxi znamená, pokud jde konkrétní zaměstnanec na pracovnělékařskou prohlídku, zaměstnavatel tam kromě toho, že ho zařadí do kategorie práce, poznamená lékaři, že pracuje s řetězovou pilou nebo že vykonává činnost s rizikem ohrožení zdraví. Aby měl doloženo, že dotyčný tuto práci může vykonávat.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo u zaměstnavatele vyplatí se Vám? Co za to hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli? Víte to?

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

 

 

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku