Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?

Obsluha motorové pily a bezpečnost práce tedy BOZP, jak to je?

Pracovat s řetězovou pilou je bezesporu zvlášť riziková práce, stejně jako například pracovat na cirkulárce nebo brusce. To nemůže každý, tam může dojít k poškození zdraví nejen dotyčného zaměstnance, ale i třeba jiných osob, a proto se to musí zvlášť sledovat. Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ukládá zaměstnavateli řadu různých povinností a jen připomíná, že obsluha řetězové pily musí mít zdravotní způsobilost. 

Obecně ale povinnost zaměstnavatele zajišťovat pracovnělékařské služby, tedy i ověřovat zdravotní způsobilost zaměstnanců je dána zdravotními předpisy – zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. To musí zaměstnavatel vždy zajistit, protože podle § 103 zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotnímu stavu.

To v praxi znamená, pokud jde konkrétní zaměstnanec na pracovnělékařskou prohlídku, zaměstnavatel tam kromě toho, že ho zařadí do kategorie práce, poznamená lékaři, že pracuje s řetězovou pilou nebo že vykonává činnost s rizikem ohrožení zdraví. Aby měl doloženo, že dotyčný tuto práci může vykonávat.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo u zaměstnavatele vyplatí se Vám? Co za to hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli? Víte to?

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

 

 

Související články:

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Každou firmu asi nezaskočí komando 20 úředníků v čele Maláčové a Stropnického, jako se to stalo dne 20. 7. 2021, kdy tato akce “Férová práce” byla značně medializována. Z našeho …

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Od 12. dubna již není vyhlášen nouzový stav na území České republiky.Nelze tedy vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením v pracovněprávním vztahu vzniklém po 19. 1. 2021. Stejné pravidlo se uplatní i pro vydávání zdravotních …

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Chci informační schůzku