Kdo může pracovat s motorovou pilou u zaměstnavatele? Jaké jsou zákonné povinnosti v BOZP?

Obsluha motorové pily a bezpečnost práce tedy BOZP, jak to je?

Pracovat s řetězovou pilou je bezesporu zvlášť riziková práce, stejně jako například pracovat na cirkulárce nebo brusce. To nemůže každý, tam může dojít k poškození zdraví nejen dotyčného zaměstnance, ale i třeba jiných osob, a proto se to musí zvlášť sledovat. Nařízení vlády č. 339/2017 Sb. ukládá zaměstnavateli řadu různých povinností a jen připomíná, že obsluha řetězové pily musí mít zdravotní způsobilost. 

Obecně ale povinnost zaměstnavatele zajišťovat pracovnělékařské služby, tedy i ověřovat zdravotní způsobilost zaměstnanců je dána zdravotními předpisy – zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění vyhl. č. 436/2017 Sb. To musí zaměstnavatel vždy zajistit, protože podle § 103 zákoníku práce nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotnímu stavu.

To v praxi znamená, pokud jde konkrétní zaměstnanec na pracovnělékařskou prohlídku, zaměstnavatel tam kromě toho, že ho zařadí do kategorie práce, poznamená lékaři, že pracuje s řetězovou pilou nebo že vykonává činnost s rizikem ohrožení zdraví. Aby měl doloženo, že dotyčný tuto práci může vykonávat.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo u zaměstnavatele vyplatí se Vám? Co za to hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli? Víte to?

Neznalost právních předpisů v BOZP u OSVČ v dřevozpracujícím průmyslu říká OIP, co musí splňovat?

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

 

 

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku