BOZP a revize, kontroly ručního elektrického nářadí

Elektrické ruční nářadí má předepsané intervaly kontrol a revizí, jak to vlastně je ?

Vše řeší technická norma ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání. Elektrické ruční nářadí dle této normy patří mezi nepřipevněné spotřebiče držené v ruce. Kontroly nepřipevněných elektrických spotřebičů provádí jejich uživatel vždy před jejich použitím, před zahájením činnosti. K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen. K poučení slouží ve smyslu nařízení vlády č. 378/2001 Sb. návod výrobce nebo dodavatele obsažený v jeho průvodní dokumentaci nebo místní provozní bezpečnostní předpis.

Revize elektrického ručního nářadí, elektrických spotřebičů zajišťuje:

1) jejich provozovatel (při dlouhodobém pronájmu jejich uživatel)

a) vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě (např. podezření na poškození proudem, nárazem, tekutinou apod.) k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem,

b) pravidelně ve lhůtách stanovených v článku 5.3 normy (tabulka 1);

2) opravář vždy po jejich opravě.

Tabulka 1 – Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina
elektrických
spotřebičů
Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce
(Zahrnuje i elektrické ruční nářadí)
Ostatní nepřipevněné spotřebiče
APřed vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání (viz 5.2 bod 1)
BTřídy I *1 x za 3 měsíce1 x za 6 měsíce
Třídy II ** a III ***1 x za 6 měsíce
CTřídy I1 x za 6 měsíce1 x za 24 měsíce
Třídy II a III1 x za 12 měsíce
DTřídy I
Třídy II a III
1 x za 12 měsíce1 x za 24 měsíce
ETřídy I
Třídy II a III
1 x za 12 měsíce1 x za 24 měsíce

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

  • Skupina A Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.
  • Skupina B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru.
  • Skupina C Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.
  • Skupina D Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, kavárny atp.)
  • Skupina E Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

* Zařízení třídy ochrany I je zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany a ochranným pospojováním jako prostředkem ochrany při poruše.

** Zařízení třídy ochrany II je zařízení se základní izolací jako prostředkem základní ochrany a přídavnou izolací jako prostředkem ochrany při poruše, nebo ve kterém je základní ochrana při poruše zajištěna zesílenou izolací.

***Zařízení třídy ochrany III je zařízení spoléhající se na omezení napětí ELV (bezpečné napětí) jako prostředek základní ochrany, které nemá žádný prostředek ochrany při poruše.

(zdroj: bozpinfo)

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku