Smrtelný pracovní úraz na žebříku

Smrtelný pracovní úraz na staveništi při sestupování pracovníka z výšky dvou metrů po žebříku

Byl to jednodílný hliníkový žebřík 3,5 metru dlouhý a měl 12 příček. Žebřík byl opřený o zeď, u které bylo namontováno lešení. Pracovníci používali žebřík k výstupu a sestupu na první patro lešení tak, že po žebříku vystoupili do úrovně podlahy prvního patra lešení ve výšce 2 metrů a z žebříku přelezli na lešení a opačně.

Pracovník, který prováděl práce na prvním patře lešení, chtěl z lešení sestoupit dolů po žebříku. Vstoupil z podlahy prvního patra lešení na žebřík a ve chvíli, kdy po žebříku začal sestupovat dolů, došlo k tomu, že se s ním žebřík začal převracet na stranu směrem od lešení. Žebřík i s pracovníkem se převracel na stranu tak, že svými horními konci se stále dotýkal zdi a sunul se po této zdi a následně došlo k tomu, že pracovník i s žebříkem upadl na zem.

Po pádu byl zraněný pracovník převezen do nemocnice, kde po několika dnech na následky svého zranění zemřel.

Se zaměstnavatelem zraněného byla zahájena kontrola OIP a byl sepsán protokol o kontrole.

Provedenou kontrolou příčin a okolností uvedeného pracovního úrazu Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj bylo v přímé souvislosti se vznikem tohoto úrazu zjištěno porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Nebyla vypracována povinná dokumetnace BOZP a seznámení zaměstnance se směrnicemi. Zaměstnavateli byla udělena pokuta a zahájeno správní řízení s policii ČR.

Zhotovitelé prací by neměli zapomínat na to, že staveniště je jedno z nejrizikovějších pracovišť, kde se stále setkáváme s podobnými pracovními úrazy, ke kterým dochází za podobných okolností a s různými vážnými následky. 

Nevíte si rady se zákonnou povinností BOZP, PO, ŽP ? Rádi Vám poradíme, obraťte se na naše pobočky a domluvte si konzultaci zdarma !

Poradenské kanceláře v ČR

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku