V době nouzového stavu nám propadá školení zaměstnanců v požární ochraně. Jak máme postupovat?

Za současné situace je plnění některých povinností složité, nicméně musíme konstatovat, že v současné právní úpravě, dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně není ustanovení, o které by bylo možné v návaznosti na vládou vyhlášený nouzový stav opřít změnu v požadavcích na zajištění školení v požární bezpečnosti. I za nouzového stavu musí být požadavky stanovené právní úpravou zajištěny, pokud nebude vládou nařízeno jinak, dle vyjádření pplk. Ing. Jitka Picková z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Tedy periodické školení zaměstnanců v požární ochraně.

U činností s vysokým požárním nebezpečím je pokuta za nezajištění školení v požární ochraně od HZS až do výše 1 000 000 Kč. Na úseku BOZP může dostat právnická osoba od inspektorátu práce za nezajištění školení pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

EXTÉRIA má více jak 4700 smluvních klientů v ČR a SR a tím získává dobrou pověst mezi podnikateli a spolehlivost při řešení problematiky bezpečnosti práce a požární ochrany. Přesvědčte se sami a získejte například zastupování u kontrol zdarma bez km a hodinových sazeb!

Z pohledu požární ochrany na majitele soukromých firem také spadají povinnosti, které je třeba dodržovat a které se nesmí podceňovat. Jednou z povinností je zařadit činnost do příslušné kategorie požárního nebezpečí, také se musí vést dokumentace požární ochrany, kterou je třeba pravidelně aktualizovat. Kromě toho se musí vést požární kniha nebo musí být vypracované požární směrnice.

(zdroj:bozpinfo.cz)

Nevíte si rady, jak podnikat bezpečně bez sankcí? Pomůžou Vám poradenské místa EXTÉRIA MARKET  pro oblast hygieny práce, bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí.

Poradíme Vám na telefonu: 720 023 709, 558 273 577, nebo e-mail: recepce@exteria.cz

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti hygieny práce, BOZP a PO:

Požární ochrana

Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění? Je nakažení nemocí COVID-19 pracovním úrazem, popř. nemocí z povolání?

Zdravotní prohlídky zaměstnanců v nouzovém stavu, musí k lékaři?

BOZP a home office je bezpečný v pandemii COVID-19? Jak je to s nemocí z povolání u home office?

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena Covidem 19 (není nařízena karanténa)

Zaměstnavatel požaduje negativní test při nástupu do práce po nemoci covid-19. Má na to právo?

Pozor Inspektoráty práce od 1. června obnovují svou kontrolní činnost na BOZP !