Kontrola krajské hygieny na pracovištích zaměstnavatelů tedy firem

Krajská hygienická stanice – KHS a kontroly firem Odbor hygieny práce svoji činnost zaměřuje na kontroly pracovišť a pracovních podmínek (státní zdravotní dozor), oznámení a žádosti o zařazení prací do … Pokračování textu Kontrola krajské hygieny na pracovištích zaměstnavatelů tedy firem