Fotovoltaika: jak získat dotace a na co si dát pozor ještě před instalací!

Aktuální zvyšování cen je jen jedním z mnoha důvodů, proč stále více Čechů uvažuje nad instalací fotovoltaické elektrárny. Vyrábění své vlastní solární energie je aktuální téma nejen pro domácnosti, ale i firmy! Jsou tu ale určité povinnosti i rizika, se kterými je nutné počítat.

Výzvy a dotační programy

Montáže fotovoltaických elektráren podporují i různé programy a výzvy. Příkladem může být program Nová zelená úsporám, který je soukromníky hojně využíván. Dne 30. června 2022 vyhlásilo i Ministerstvo životního prostředí dvě výzvy na podporu obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o výzvy:

  • RES+ č. 1/2022– výzva podporující výstavbu malých obnovitelných solárních elektrárens výkonem do 1MWp (včetně). Žádosti lze odesílat od 10. srpna 2022 do 15. března 2023 a celkem bude mezi žadatele rozdáno 1,5 mld. Kč. Dotace bude poskytnutado maximální výše 50 % z celkových výdajů daného projektu. Ten musí být vyhotoven nejpozději do 2 let od schválení dotace.
  • RES+ č. 2/2022obdoba první výzvy se snahou realizovat elektrárny s výkonem nad 1MWp. Žádosti budou přijímány pouze od 3. srpna 2022 do 31. října 2022 a v rámci tohoto druhu výzvy bude mezi žadatele rozděleno 5,5 mld. Kč. Stejně jako v prvním případě, i v tomto případě bude danému projektu poskytnuto maximálně 50 % z celkových výdajů, k realizaci ale musí dojít nejpozději do 5 let od schválení dotace.

Kompletně zpracovaná dokumentace

Před samotným pořízením fotovoltaické elektrárny je nutno mít v pořádku dokumentaci, která se této problematiky přímo týká. Jedná se o dokumentaci požární ochrany, tzn. jak je budova řešena z hlediska bezpečnosti proti požáru a dále projektovou dokumentaci budovy. Na základě umístění fotovoltaiky (nejčastěji na střechu budovy) je dále nutné pamatovat na aktualizaci začlenění provozovaných činností. Tím vzniká automaticky i povinnost vyhotovit dokumentaci o zdolávání požárů, která musí být zkontrolována a schválená Hasičským záchranným sborem. 

Pravidelné revize

U těchto zařízení je velice důležitá pravidelná roční revize. Zařízení musí vyhovovat bezpečnostním požadavkům a normám, nesmí dojít k negativnímu ovlivnění funkce zařízení (které by mohlo vézt k požáru) a je nutné kontrolovat, zda nedošlo k poškození, které by mohlo ohrozit činnost, potažmo bezpečnost.

Solární panely řeší nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kdy § 4 říká: „Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být provedena nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní bezpečnostní předpis případně průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak.“

Uvažujete o instalaci fotovoltaiky a chcete kompletní dokumentaci bez starostí?

Zpracování kompletní PO dokumentace může být náročné a v případě nesprávného prvotního vytvoření se postupné opravy mohou i pěkně prodražit. Nechte si celou dokumentaci vytvořit na míru odborníky z EXTÉRIE. Tak na co ještě čekáte?

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku