Musí se kontrolovat regály a musí být kotveny proti pádu?

BOZP a kontroly regálu

Požadavek vyplývá:

  • z obecných ustanovení k bezpečnosti práce (zákoník práce aj. právní předpisy s ustanoveními o bezpečném pracovišti, bezpečnosti provozu, bezpečnosti při prováděné práci – předcházení rizikům, odhadováním situací, přijímání korekčních opatření – např. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb.),
  • z ustanovení technických předpisů (konkrétnější technická ustanovení pro regály a technickou či ruční manipulace s břemeny – manipulačními jednotkami; přednostně bych Vaši pozornost nasměroval na ČSN 26 9030, ČSN EN 15635, ČSN EN 15620. ČSN EN 15629, ČSN EN 15095+A1 aj.), a pochopitelně
  • z návodu výrobce.

Neurčuje-li výrobce podrobnosti, vycházejte z vlastního plánu kontrol – např. podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nebo ČSN EN 15635 máte provést kontrolu v rámci BOZP v četnosti 1x za 12 měsíců, přičemž je vhodné respektovat tyto zásady:

  • seznámit se s dokumentací konstrukce regálu;
  • provést kontrolu stability = tj. ukotvení do podlahy či do zdi, pevnost postavení;
  • provést kontrolu poškození a deformací;
  • provést kontrolu tuhosti spojů;
  • provést kontrolu nivelity = svislosti, vodorovnosti;
  • provést kontrolu užívání = tj. skutečného zatížení, přístupnosti, dostatečnosti manipulačního prostoru; a
  • provést kontrolu předepsaného značení regálu).

Při kontrole můžete uplatnit ustanovení ČSN EN 15635, že regály jednořadé, jednosloupcové ručně obsluhované policové regály bez zásuvek, nižší než 2,5 m nebo jednosloupcové dvouřadé regály nižší než 4 m, nemusí splňovat požadavky na připevnění k podlaze, pokud poměr mezi výškou nejvyšší zatěžované police a celkovou hloubkou je menší než 4 : 1.

Nicméně, zjistíte-li při kontrole, že se takový regál odchyluje od svislice, určitě jej připevníte do zdi nebo horním vazníkem přichytíte k jinému pevnému bodu, aniž byste cíleně zjišťovali, zda Vám to nějaký právní či technický předpis předepisuje.

(zdroj bozpinfo)

Zkušenosti se společností EXTÉRIA:

Extéria mi pomohla při kontrole Inspektorátu práce, za mě doporučuji

Milan Kral, Prostějov

Kvalitní služby, profesionální a odborný servis.

Klára Střípová, Praha

Vyřešili pracovní úraz a vše odeslali na příslušné úřady.

Petr Vysloužil, Ostrava

Ochráníme i Vaše podnikání před sankcemi, kontaktujte nejbližší pobočky EXTÉRIA v ČR a my Vám poradíme a představíme možnou spolupráci při řešení zákonné povinnosti BOZP, požární ochrany a životního prostředí.

Související články:

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Nahlásila se k vám do firmy kontrola a nevíte si rady? I s takovou situací si dokážeme rychle poradit. U společnosti zabývající se opravou zemědělských strojů se na udání ohlásila …

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Chci informační schůzku