Posouzení požárního nebezpečí. Jak je to s požární ochranou pracoviště?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také na ministerstva a další státní orgány. Dané kategorie obsahují stanovená kritéria a další požadavky, na jejichž základě se pak vyhodnocuje, jak hrozící nebezpečí posoudit a kam jej začlenit.

Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí nařizuje přímo § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti zařazují do tří kategorií:

  1. Bez zvýšeného požárního nebezpečí
  2. Se zvýšeným požárním nebezpečím
  3. S vysokým požárním nebezpečím

Pokud zaměstnavatel provádí činnost s vysokým požárním nebezpečím, musí dodržovat uvedené povinnosti stanovené zaměstnavatelům, kteří provádějí činnosti zařazené do nižších kategorií. Navíc podle § 29 zákona č. 246/2001 Sb. je zaměstnavatel povinný zajistit posouzení požárního nebezpečí. Posouzení zpracovává pouze odborně způsobilá osoba v oblasti PO.

Školení zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří pracují na pracovištích s vysokým požárním nebezpečím, může školit pouze odborně způsobilý vedoucí zaměstnanec nebo technik PO. Ostatní školení a odborné přípravy mohou provádět osoby, které se zaměřují na subjekty provádějící činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.  

Preventivní požární prohlídky v objektech, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, se musí provádět minimálně jednou za tři měsíce. Ovšem jen za předpokladu, že není stanovena kratší lhůta kontroly. U pracovišť bez zvýšeného požárního nebezpečí se preventivní požární prohlídky provádí jednou za 12 měsíců a se zvýšeným požárním nebezpečím se pak provádějí jednou za půl roku. Pro kontrolu dokumentace PO platí stejná pravidla, která se vztahují pro provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku