Revize hromosvodů aneb proč na ně nikdy nezapomínat

Revize hromosvodů je oblast, na kterou se velmi často zapomíná. To potvrzují také zkušenosti techniků BOZP a PO společnosti EXTÉRIA. Ti se v praxi velmi často setkávají s tím, že při konzultaci klient nemá vůbec tušení, zda hromosvod na budově má, natož zda byla provedena jeho revize. Přitom v případě úderu blesku do objektu může jeho majiteli vzniknout velká finanční škoda a právě provedení revize hromosvodu hraje při odškodnění pojišťovnou zásadní roli. Pokud tedy dojde k pojistné události a vy nemáte revizní zprávu v pořádku, od pojišťovny neuvidíte ani korunu. Stejně tak zajímá provádění pravidelných revizí hromosvodů státní kontrolní úřady ze strany OIP, SUIP či HZS.

Důležitost revizí

Správně fungující hromosvod (přesněji řečeno bleskosvod), který zasáhne blesk, uměle svede jeho výboj do země. Tím dokáže zabránit případnému vzniku požáru, poškození objektu či újmě na zdraví člověka. Zamezuje také poškození elektrických a datových rozvodů v budově. Dnes už je proto běžnou součástí protipožární ochrany.

Typy revizí

Samotnou revizi hromosvodu provádí revizní technik. Často se jedná o revizního technika, který provádí revize také celé elektroinstalace v daném objektu. Po každé provedené revizi je výstupem technika revizní zpráva, ve které mimo jiné uvede celkové zhodnocení provedené revize.

Existují tří základní typy revizí, které se dělí podle toho, za jakým účelem se provádějí.

  1. Výchozí revize – je nutné ji provést u každého nově namontovaného hromosvodu před jeho prvním uvedením do provozu
  2. Periodická revize – frekvence jejího provedení se odvíjí od typu a zaměření objektu, řídí se normou ČSN 33 1500
  3. Mimořádná revize – provádí se například po úderu blesku do budovy či v jiných mimořádných situacích

Četnost revizí

Hromosvody, které byly instalované do 1. 2. 2009, musí projít revizí jednou za pět let. U hromosvodů instalovaných po 1. 2. 2009 je nutné provádět vizuální kontrolu každé dva roky, úplnou revizi pak jednou za čtyři roky.

Výchozí revize hromosvodu se provádí hned při prvním uvedení do provozu. Pravidelné revize se provádí podle toho, kdy byl hromosvod na objekt umístěný, a také podle použitých materiálů a typu konstrukce objektu. U rizikových objektů jsou kontroly nutné častěji. V případě úderu blesku nebo po provedení celkové rekonstrukce budovy (zateplení, oprava střechy, omítnutí apod.) je nutné provést mimořádnou revizi hromosvodu.

Obraťte se na odborníky

Neriskujte vysoké pokuty a přenechte starosti s revizemi a vším, co k nim patří, odborníkům. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a my už se o vše postaráme za vás.

Přečtěte si další zajímavosti v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Pracovní úrazy často způsobí pouhá neopatrnost

Pracovní úrazy na pracovištích rozhodně nejsou výjimkou, obzvláště u rizikových povolání. Ačkoliv máte vyřešená různá opatření, abyste úrazům zamezili, měli byste počítat s variantou, že k nim i přes …

Pracovní úrazy často způsobí pouhá neopatrnost

Chci informační schůzku