Tři pilíře BOZP: Řízení rizik, vzdělávání a kontrola bezpečnosti práce

Bezpečnost práce se snaží předcházet mimořádným událostem, jako jsou pracovní úrazy a havárie. Snižuje také nebezpečné situace, chrání zdraví osob a zlepšuje pracovní podmínky. BOZP obecně zahrnuje tři základní pilíře – řízení rizik (vyhledávání, snižování, skladování), vzdělávání (školení, prověrky, opakování) a kontrola (audit, inspekce, monitoring).

1. Základní pilíř – řízení rizik

Vše začíná u řízení rizik. To zahrnuje činnosti, jako jsou vyhledávání potenciálních rizikových faktorů, přijmutí bezpečnostních opatření, vedení dokumentace BOZP, seznámení daných osob s riziky a sledování a aktualizace rizik. Pokud zaměstnavatel tento důležitý pilíř BOZP nepodcení hned ze začátku, udrží si bezpečnost na pracovišti na vysoké úrovni. 

2. Podpěrný pilíř – vzdělávání

Efektivní bezpečnosti práce dosáhnete na vašem pracovišti jen v případě, že s vámi spolupracují všichni, kterých se bezpečnost bezprostředně týká. Je proto zcela zásadní, aby zaměstnanci znali rizika, která se na pracovišti vyskytují. Jedině tak budou vědět, jak jim předcházet, jak se zachovat při mimořádné události nebo jak zraněnému poskytnout první pomoc. To vše by se měli naučit prostřednictvím kvalitního vzdělávacího systému, který by měl obsahovat:

Informování o zavedení školení, přípravu témat a osnovy kurzů, realizaci školení všech daných osob, ověření získaných informací a pravidelné opakování školení.

Školení BOZP by proto nikdy nemělo být vnímáno jako jeden kurz, který stačí absolvovat pouze jednou. Je důležité si uvědomit, že může dojít ke změnám v pracovních postupech či technologiích, objeví se nové riziko nebo se změní zákon či směrnice BOZP, což musí brát zaměstnavatelé na vědomí.

3. Dozorový pilíř – kontrola

Pro dosažení maximální bezpečnosti na pracovišti je důležité sledování vývoje a kontrolování, zda vše funguje tak, jak má. Jako zaměstnavatel byste se proto měli zaměřit na kontrolu hodnocení rizik, kontrolu účinnosti preventivních a nápravných opatření, sledování dodržování nařízení, prověřování znalostí pravidel BOZP a auditování BOZP.

Zaměstnavatel je povinen také pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti práce, stav pracovních a výrobních prostředků, úroveň rizikových faktorů, stav pracoviště a revize spotřebičů, přístrojů, zařízení a strojů (plyn, elektřina, výtahy, spalinové cesty, tlaková zařízení, chemické látky apod.)

Přečtěte si další zajímavosti o BOZP a PO:

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku