Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

Školení v BOZP Povinnost provádět školení v BOZP a PO pro zaměstnance ukládá zákoník práce v ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zdůrazňuje na povinnost zaměstnavatele v oblasti BOZP...
3.3.20190 DownloadsDownload