Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

Školení v BOZP

Povinnost provádět školení v BOZP a PO pro zaměstnance ukládá zákoník práce v ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zdůrazňuje na povinnost zaměstnavatele v oblasti BOZP ve vztahu k některým skupinám zaměstnanců – konkrétně zaměstnancům na dohodu o provedení práce, mladistvým zaměstnancům.

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit těmto skupinám osob:

  • seznámení s riziky na jejich pracovišti
  • vyhodnocování rizik a seznamování s opatřením na ochranu před působením těchto rizik

Tito zaměstnanci mohou mít i menší motivaci a menší zájem na řádném plnění všech povinností vztahujících se k jimi vykonávané práci, díky dočasného charakteru zaměstnání (sezónnosti) na dohodu. To vše je určitým „rizikovým faktorem“ a o to víc zaměstnavatel musí dbát na proškolení těchto zaměstnanců z BOZP a PO při nástupu do práce. Extéria Vám pomůže tyto rizika pokrýt a v případě kontroly Vás zdarma zastoupí.

Zákonodárce ale zdůrazňuje, že zaměstnavatel má povinnost zajistit těmto skupinám osob, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o BOZP. Extéria je společnosti, která zajistí komplexní služby v BOZP a PO v rámci celého roku za nejnižší cenu na trhu v ČR.

Jak často provádět školení BOZP a PO u dohod?

Jak často by měli být školeni v BOZP zaměstnanci na dohodu však musí rozhodnout zaměstnavatel. Ten určuje periodu školení v BOZP směrnicí doporučuje se minimálně 1x ročně z důvodu neustálých vznikajících rizik na pracovištích a seznamování s opatřením na ochranu před působením těchto rizik. Seznámení probíhá formou školení v BOZP. EXTÉRIA Vám provede veškerá povinná školení zaměstnanců v BOZP a PO. Extéria patří k předním společnostem na trhu, v oblasti bezpečnosti práce a požární bezpečností se zkušenostmi a recenzemi  u více jak 4700 smluvních klientů v rámci celé ČR. 

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET. Recenze a zkušenosti se společnosti Extéria najdete zde:

Zkušenosti a recenze s firmou EXTÉRIA při kontrole hasičů v Olomouci

Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Kontrola HZS v kempu v okrese Žďár nad Sázavou – recenze a zkušenosti klienta s EXTÉRIA

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

Recenze a zkušenost klienta při kontrole HZS v autosalonu

Kontrola KHS – krasjké hygienické stanice ve firmě na výrobu plastu. Zkušenost a recenze klienta s Extérii

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku