3 stupně kontrolní činnosti v rámci BOZP

Aby bylo možné bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti nějakým způsobem organizovat a kontrolovat, měla by být součástí dokumentace BOZP i směrnice, která se tím zabývá a danou problematiku dále specifikuje.