3 stupně kontrolní činnosti v rámci BOZP

Aby bylo možné bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti nějakým způsobem organizovat a kontrolovat, měla by být součástí dokumentace BOZP i směrnice, která se tím zabývá a danou problematiku dále specifikuje. Směrnice by měla tvořit systém pro celoroční prevenci vzniku pracovních úrazů a vyhledávat případná rizika.

V rámci této směrnice se vypracovává celoroční kontrolní plán. Na jeho základě jsou poté jednotlivé úkony rozděleny mezi pověřené pracovníky. Kontrola je rozdělena do celkem 3 stupňů podle frekvence jejich provádění:

První stupeň kontroly

  1. Denní kontrolní činnost

Během denních kontrol se zaměřujeme zejména na kontrolu uspořádání pracoviště, bezpečnostního značení, řádného používání osobních ochranných pracovních prostředků a správného používání strojů a zařízení. Kromě těchto náležitostí jsou předmětem kontroly i běžné provozní nedostatky, ke kterým mohlo dojít během předešlé směny.

  • Týdenní kontrolní činnost

Jednou týdně dochází k celkové kontrole pracoviště z pohledu BOZP. Vychází se v podstatě z činností denní kontroly, ovšem nyní je vhodné se zaměřit i na požární ochranu a životní prostředí.

  • Namátková kontrolní činnost

Nezávislé na dvou předchozích pravidelných kontrolách se provádí také namátkové kontroly, které mohou mít zaměření (při podezření na nějaký nedostatek), ale také nemusí. Při případném zjištění nějakého nedostatku by měl být také vypracován zápis o tomto zjištění a dojednán termín nápravy.

Druhý stupeň kontroly

V tomto stupni kontroly dochází k měsíčním kontrolám činností v rozsahu ročního plánu. Během těchto kontrol se také dbá na účinnost kontrol z prvního stupně, případně plnění úkonů ze strany kontrolních orgánů.

Třetí stupeň kontroly

Posledním stupněm kontroly je nejdelší perioda, tou je jeden rok. Každý rok je zapotřebí zajistit kontrolu externí společností zajišťující BOZP a PO agendu. Ta by měla provézt pravidelnou roční prověrku, případně preventivně proškolit zaměstnance na danou problematiku.

Nechcete nic podcenit a mít vše v pořádku? Nechte to na nás!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupit během kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a věnujte se pouze svému podnikání.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku