Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

BEZPEČNOST PRÁCE Povinnosti na úseku bezpečnosti práce jsou stanoveny především v části páté zákoníku práce a v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při … Pokračování textu Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)