Co obnáší kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů?

Jedna z našich techniček narazila u klienta na závadu během kontroly pracoviště. Na přenosných hasicích přístrojích chyběla kontrola provozuschopnosti.