Co obnáší kontrola provozuschopnosti hasicích přístrojů?

Jedna z našich techniček narazila u klienta na závadu během kontroly pracoviště. Na přenosných hasicích přístrojích chyběla kontrola provozuschopnosti. Klienta naše technička upozornila a ten dal příslib k co nejrychlejší nápravě. Tato závada však není ojedinělá. Proč je tak důležité mít v pořádku kontrolu hasicích přístrojů?

Povinné roční kontroly hasicích přístrojů

Podle § 2 odst. (3) písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, jsou hasicí přístroje považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dle zmíněné vyhlášky by se měli na těchto zařízeních provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti. Ty se provádějí každý rok, nebo při pochybnosti o provozuschopnosti. Pro specifické případy může být stanovena i kratší lhůta.

Při takové kontrole dochází k detailnímu zkoumání jednotlivých dílů, součástí, náplně a případně i daného příslušenství.

Jednotlivé body kontroly provozuschopnosti:

  • povrchová kontrola,
  • kontrola značení,
  • kontrola vnitřku nádoby,
  • zkouška, zda je přístroj dost pevný,
  • kontrola, zda je nádoba dobře utěsněná,
  • zkouška těsnosti spouštěcí armatury či ventilu,
  • zkouška pojistného ventilu.

Následné provedení kontroly se prokazuje dokladem (podle podmínek stanovených vyhláškou 246/2001 Sb.), kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Pokud dojde ke kontrole HZS a ten zjistí neprovádění těchto povinných kontrol, může Hasičský záchranný sbor uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.

Nemusíte na to být sami

Využijte kompletního zastoupení během hlášených i nehlášených kontrol (jak PO, tak i BOZP) a nestrachujte se z případné penalizace. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

Související články:

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Nahlásila se k vám do firmy kontrola a nevíte si rady? I s takovou situací si dokážeme rychle poradit. U společnosti zabývající se opravou zemědělských strojů se na udání ohlásila …

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Chci informační schůzku