Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

Zaměstnavatel je povinen mít vypracované komplexní dokumentaci BOZP, směrnice BOZP, které jsou vyjmenovány v § 349 zákoníku práce k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a seznámit prokazatelně s nimi své … Pokračování textu Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …