Inspektorky ze státního požárního dozoru zajímala míra požárního nebezpečí

Během srpnové kontroly ze strany Hasičského záchranného sboru, zastoupil klienta, při jednání s inspektorkami, jeden z našich techniků. Daný klient vlastní kavárenskou franšízovou síť. Kontrola se odehrála dne 9. 8. 2022 a probíhala na kavárně v Plzni.