Inspektorky ze státního požárního dozoru zajímala míra požárního nebezpečí

Během srpnové kontroly ze strany Hasičského záchranného sboru, zastoupil klienta, při jednání s inspektorkami, jeden z našich techniků. Daný klient vlastní kavárenskou franšízovou síť. Kontrola se odehrála dne 9. 8. 2022 a probíhala na kavárně v Plzni.

Co Hasičský záchranný sbor kontroluje

Inspektorky zajímala především dokumentace, která se s danou problematikou váže. Zejména o začlenění dané provozovny do dílčí kategorie požárního nebezpečí. Tu klientům zpracováváme na základě § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 28 vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Co v dané dokumentaci nesmí chybět

Tato dokumentace zahrnuje základní informace o dané provozovně, zejména poté o činnostech, které jsou zde prováděny. Dokumentace dále obsahuje seznam jednotlivých prostor, k čemu slouží a čím jsou vybaveny. Na tomto základě se provozovna začlení do příslušné kategorie, konkrétně tato kavárna se řadí do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Zajišťujeme i další potřebné dokumenty

Zařazením do dílčí kategorie, to ale nekončí. Inspektorkám se také musí předložit dokumenty s tím související, jako např.: požární poplachová směrnice, požární řád a požární kniha. Všechny tyto dokumenty svým klientům zajišťujeme a chráníme je nejen před pokutami během kontrol, ale především chráníme jejich podnikání před vznikem požáru a s tím souvisejícími pracovními úrazy a potenciálními nehodami a hrozbami.

Kontrole neuniklo ani požární značení

Dále si inspektorky vyžádaly předložení kolaudačního rozhodnutíPožárně bezpečnostního řešení stavby. Tyto dokumenty zkontrolovaly a porovnaly se skutečným stavem. Závěrem došlo ke kontrole umístění bezpečnostního značení a hasicích přístrojů (jejich správného umístění a uchycení). Kontrola byla vyhodnocena jako úspěšná a spokojené nebyly jen inspektorky, ale především klient.

Nečekejte na kontrolu! Mějte v pořádku vaši BOZP dokumentaci již dnes!

Mějte i vy vše v pořádku během kontrol příslušných státních institucí! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupitběhem kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku