Inspektorky ze státního požárního dozoru zajímala míra požárního nebezpečí

Během srpnové kontroly ze strany Hasičského záchranného sboru, zastoupil klienta, při jednání s inspektorkami, jeden z našich techniků. Daný klient vlastní kavárenskou franšízovou síť. Kontrola se odehrála dne 9. 8. 2022 a probíhala na kavárně v Plzni.

Co Hasičský záchranný sbor kontroluje

Inspektorky zajímala především dokumentace, která se s danou problematikou váže. Zejména o začlenění dané provozovny do dílčí kategorie požárního nebezpečí. Tu klientům zpracováváme na základě § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 28 vyhlášky č. 221/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

Co v dané dokumentaci nesmí chybět

Tato dokumentace zahrnuje základní informace o dané provozovně, zejména poté o činnostech, které jsou zde prováděny. Dokumentace dále obsahuje seznam jednotlivých prostor, k čemu slouží a čím jsou vybaveny. Na tomto základě se provozovna začlení do příslušné kategorie, konkrétně tato kavárna se řadí do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím. 

Zajišťujeme i další potřebné dokumenty

Zařazením do dílčí kategorie, to ale nekončí. Inspektorkám se také musí předložit dokumenty s tím související, jako např.: požární poplachová směrnice, požární řád a požární kniha. Všechny tyto dokumenty svým klientům zajišťujeme a chráníme je nejen před pokutami během kontrol, ale především chráníme jejich podnikání před vznikem požáru a s tím souvisejícími pracovními úrazy a potenciálními nehodami a hrozbami.

Kontrole neuniklo ani požární značení

Dále si inspektorky vyžádaly předložení kolaudačního rozhodnutíPožárně bezpečnostního řešení stavby. Tyto dokumenty zkontrolovaly a porovnaly se skutečným stavem. Závěrem došlo ke kontrole umístění bezpečnostního značení a hasicích přístrojů (jejich správného umístění a uchycení). Kontrola byla vyhodnocena jako úspěšná a spokojené nebyly jen inspektorky, ale především klient.

Nečekejte na kontrolu! Mějte v pořádku vaši BOZP dokumentaci již dnes!

Mějte i vy vše v pořádku během kontrol příslušných státních institucí! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupitběhem kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Nahlásila se k vám do firmy kontrola a nevíte si rady? I s takovou situací si dokážeme rychle poradit. U společnosti zabývající se opravou zemědělských strojů se na udání ohlásila …

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Chci informační schůzku