Kdo by měl zřídit ohlašovnu požáru a k čemu slouží?

Možná vám příslušné značení přijde povědomé: červený podklad, bílý symbol telefonního sluchátka a plamenů, pod kterými je bílý nápis Ohlašovna požáru. Setkat jste se s ním mohli typicky ve větších prostorách, jako jsou nákupní centra, nemocnice, divadla, ale i ve firmách, na úřadech apod.