Kdo by měl zřídit ohlašovnu požáru a k čemu slouží?

Možná vám příslušné značení přijde povědomé: červený podklad, bílý symbol telefonního sluchátka a plamenů, pod kterými je bílý nápis Ohlašovna požáru. Setkat jste se s ním mohli typicky ve větších prostorách, jako jsou nákupní centra, nemocnice, divadla, ale i ve firmách, na úřadech apod.

O co vlastně jde

Ohlašovna požáru je místo, které (jak název již napovídá) slouží k případnému nahlášení požáru či jiné ojedinělé situace. Takovým místem je většinou recepce budovy, informační centrum, případně vrátnice. Pokud je v daném objektu ohlašovna zřízená, je poté nutné k ní umístit také její řád a seznam čísel tísňového volání. Mělo by jít o místo, které je vybaveno vhodnými komunikačními prostředky a je řádně označeno.

O zřízení ohlašovny rozhoduje především dokumentace požární ochrany, zejména na základě posouzení požárního nebezpečí a rizik.

Řád ohlašovny požáru        

Způsob, kterým ohlašovna přijímá hlášení o mimořádných situacích, jejich vyhodnocení a způsob, jakým je případně řešit, zahrnuje řád ohlašovny. Ten také upravuje situace, kdy a jakým způsobem má dojít k vyhlášení požárního poplachu, a to jak pro zaměstnance, tak i další osoby, které se nachází na daném pracovišti.

Zahrnuje tedy:

  1. znalosti a povinnosti obsluhy ohlašovny požáru – např.obsluha spojovacích a signalizačních prostředků, znalost poplachových směrnic, zajištění náhradního spojení, prověření funkčnosti telefonu, přehled o přítomnosti pověřených vedoucích zaměstnanců a činnostech v objektu, vedení dokumentace, nepovolit vstup nepovolaným osobám, být nápomocný veliteli případného zásahu apod. 
  2. telefonní seznam důležitých čísel – operační středisko, příslušný hasičský záchranný sbor, vedoucí zaměstnanci atd.
  3. oznámení požáru či výjezdu vlastní jednotky operačnímu středisku příslušnému hasičskému záchrannému sboru
  4. vyhlášení požárního poplachu, přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích pracovníků a dalších případných osob,
  5. náhradní opatření v případě výpadku komunikačního zařízení.

Řád ohlašovny je uložen v příslušné ohlašovně a je náplní pravidelného školení obsluhy. Jeho aktuálnost se prověřuje jednou ročně, spolu s nácvikem poplachu.

Nejčastější prohřešky a tresty

Během kontrol se inspektoři nejčastěji setkávají s pochybením ve formě opuštění ohlašovny a ponechání zcela bez dozoru. Děje se tak většinou během obědových pauz či nenadálé situace, kdy obsluha za sebe nemá náhradu (typicky vrátný). Dále je častým přešlapem nevyškolenost a neznalost personálu v rámci požární ochrany a základními principy, které se s problematikou pojí.

Tresty za takováto pochybení nejsou zrovna malé. Za nedodržení podmínek v oblasti požární ochrany hrozí provozovateli pokuta až do výše 1 milionu korun!

Nejste si jisti všemi povinnostmi? Předejte to nám!

Mějte i vy vše v pořádku během kontrol příslušných státních institucí a ušetřete až statisíce či miliony na pokutách! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupit během kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a věnujte se pouze svému podnikání.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku