Kontrola inspektora z Hasičského záchranného sboru na provozovně lékárny

V druhé polovině července, dorazil náš technik do pražské pobočky lékárny provézt kontrolu provozovny klienta před samotnou inspekcí z HZS.