Kontrola inspektora z Hasičského záchranného sboru na provozovně lékárny

V druhé polovině července, dorazil náš technik do pražské pobočky lékárny provézt kontrolu provozovny klienta před samotnou inspekcí z HZS.

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti

Náš technik zkontroloval dokumentaci BOZP a PO a s ní i související dokumenty: kolaudační rozhodnutí a revizní zprávy. Kolaudační rozhodnutí nebylo, i po našem opakovaném upozornění, klientem do dokumentace dodáno a byl tedy upozorněn na fakt, že bude nejspíše inspektorem vyžadováno. Dále technik provedl kontrolu pracoviště, kde zkontroloval značení únikových cest a řádné umístění hasicích přístrojů. Náš technik pracoviště důkladně prošel, upozornil na závady pověřenou osobu a trval na urychlené nápravě.

Samotná kontrola inspektorem

Klient na odstranění nedostatků zapracoval a v den kontroly s technikem znovu vše prošel. Kromě kolaudačního rozhodnutí, které klient nestihl již do kontroly dodat (a na které ho technik opakovaně upozorňoval). Po příjezdu inspektora začala samotná kontrola. Inspektor velmi kladně ohodnotil přítomnost našeho PO technika přímo na místě. Jako první si vyžádal přímo dané kolaudační rozhodnutí. Na základě jeho nepředložení byl jednatel vyzván inspektorem k jeho zajištění.

Následovala otázka začlenění provozovny do kategorie dle požárního nebezpečí, které náš technik stanovil jako „bez zvýšeného požárního nebezpečí“ a následně toto tvrzení doložil příslušným dokumentem. Dále technik, spolu s klientem, zodpověděli otázky inspektora ohledně množství hořlavých kapalin na pracovišti a inspektor na tomto základě pracoviště skutečně zařadil do kategorie „bez zvýšeného požárního nebezpečí.“ Zároveň byl jednatel poučen, že pokud dojde k jakýmkoliv změnám v množství hořlavých kapalin, je nutné toto zaznamenat a pracoviště zajistit tak, jak by bylo potřeba.

Inspektor si poté prohlédl ještě požární knihu, zápis z roční kontroly a BOZP a PO, školící osnovy a revizní zprávy. Tyto dokumenty byly bez jakéhokoliv pochybení.

Kontrola pracoviště závěrem

Na závěr inspektor prohlédl a zhodnotil pracoviště, zejména se zaměřil na značení únikových východů a únikové cesty. Jeho pozornosti neunikly ani poplachové směrnice či zajištění přístupnosti a označení hlavních uzávěrů.

Chcete i vy kompletní zástup u kontrol se 100% úspěšností a ušetřit tak na pokutách?

Své peníze utrácejte za sebe nebo svou firmu, nikoliv za zbytečné pokuty! Nezapomínejte, že neznalost neomlouvá! Obraťte se na společnost EXTÉRIA při zpracování a vedení BOZP a PO dokumentace, stejně tak, jako při zástupu na akcích kontrolních úřadů. Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další BOZP tipy EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku