Požárně bezpečnostní řešení stavby. O co se jedná a co všechno obsahuje?

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) je součástí každé projektové dokumentace stavby, u které to vyžaduje stavební zákon. Jedná se o rozsáhlý dokument, který se předkládá ke stavebnímu povolení … Pokračování textu Požárně bezpečnostní řešení stavby. O co se jedná a co všechno obsahuje?