Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia

Polovina, a zejména pak konec, prázdnin znamená pro učitelé a ostatní zaměstnance školek, základních, ale i středních škol přípravy na nadcházející školní rok. Ať už je to pravidelná údržba pozemku, aktualizace osnov a učebních plánů nebo pravidelné proškolení a prověrka z BOZP a PO.