Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia

Polovina, a zejména pak konec, prázdnin znamená pro učitelé a ostatní zaměstnance školek, základních, ale i středních škol přípravy na nadcházející školní rok. Ať už je to pravidelná údržba pozemku, aktualizace osnov a učebních plánů nebo pravidelné proškolení a prověrka z BOZP a PO.

Opakování je matka moudrosti

Naši technici druhou polovinu srpna zasvětili především školení a pravidelným prověrkám školních zařízení.  Ať už se jednalo o mateřské, základní či střední školy nebo gymnázia. A i když se může zdát, že problematika BOZP a PO se omílá pořád dokola a každý jej zná nazpaměť, opak je pravdou.

Našim technikům se potvrdila teorie o tzv. provozní slepotě. Pokud kolem něčeho chodíte i několikrát denně, může se vám to stát tak moc všední, že už to ani nevnímáte. V případě bezpečnostních prvků a protipožární ochrany je to ovšem nežádoucí, aby zaměstnanci netušili, kde se v budově nachází hydrant, kde naleznou hasicí přístroje či poplachovou směrnici. Proto naši technici prošli se všemi zaměstnanci dané budovy a vše si znova ukázali. V případě nouze totiž není čas na hledání, pouze na jednání.

Školní zařízení jdou příkladem

Co se týká revizí a všech náležitostí, které je třeba v rámci BOZP a PO plnit, jdou školky a školy příkladem. Jejich zaměstnanci si uvědomují důležitost dané problematiky, protože nejde jen o ně, ale především o svěřené děti a mládež. Díky tomu naši technici nenašli závady při kontrole revizí elektrických zařízení, hasicích přístrojů apod.

Některá specifika školních zařízení

Vzhledem ke své povaze jsou školní zařízení specifická i v rámci BOZP a PO agendy. Možná by vás u některých oblastí nenapadlo, že se také v rámci školek a škol řeší, proto si je dnes raději připomeneme:

  • Požární hlídky – Pokud se jedná o velkou školu s větším počtem žáků či budov, je vhodné, vzhledem ke zvýšenému požárnímu nebezpečí, zřídit i požární hlídky. Jedná se o preventivní skupiny zaměstnanců, sestávající z funkcí: velitel, preventisté a členové. Tyto hlídky mají za úkol dbát na dodržování protipožárních opatření a v případě požáru vést poplach a aktivně se zapojit do jeho likvidace.
  • Poplach v mateřské škole – Co se týká dále požární ochrany a poplachů při nebezpečí, ty by se měly pravidelně nacvičovat. Toto pravidlo ovšem neplatí pro mateřské školy. Během poplachu se ve školce nezvoní a poplachy se ani nenacvičují. Důvod je prostý, děti by se zbytečně vylekali a mohlo by dojít k průtahu během jejich opuštění budovy. Proto se v případě požáru dětem pouze klidně vysvětlí, že se jde ven a zaměstnanci hlídají, zda žádné z dětí nezůstalo v budově.
  • Hygienické minimum známé také jako HACCP – jedná se o systém, který vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Ten nařizuje dodržování zásad pro minimalizaci rizik ohrožující bezpečnost potravin. Týká se také školních kuchyní a jídelen.

Připravte se na nový školní rok, nebo třeba kontrolu, s námi!

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku