Školení BOZP, PO a malé zemědělské techniky na obecním úřadě

Naše technička navštívila obec v Královéhradeckém kraji, kde ji čekalo školení nejen bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, ale i školení malé zemědělské techniky. Školení probíhalo na obecním úřadě dané obce a v dnešním článku vám představíme, jak probíhalo!