Školení BOZP, PO a malé zemědělské techniky na obecním úřadě

Naše technička navštívila obec v Královéhradeckém kraji, kde ji čekalo školení nejen bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochrany, ale i školení malé zemědělské techniky. Školení probíhalo na obecním úřadě dané obce a v dnešním článku vám představíme, jak probíhalo!

Kontrola pracoviště

V rámci školení technička provedla pravidelnou kontrolu pracoviště. Daný obecní úřad je, kvůli archivu a knihovně, které se také v budově OÚ nacházejí, zařazen do objektu se zvýšeným požárním nebezpečím. V přízemí budovy se nachází kancelářské prostory a chodba (s kuchyňským koutem) vedoucí ke knihovně. V prvním patře se nachází kancelář starostky a další kancelářské prostory, které obecní úřad pronajímá ostatním subjektům. Ve vedlejší budově pak nalezneme dříve zmiňovaný archiv.

Technička nenarazila na žádné větší pochybení, pouze upozornila na chybějící bezpečnostní značení nosnosti podlahy v archivu a na revizi nového elektrického spotřebiče, který dosud nebyl v kuchyňce zapsán, tedy povolen.

Kontrola dokumentů

Po kontrole pracoviště přišla na řadu i kontrola všech dokumentů, a to jak dokumentace BOZP, tak i PO a kontrola aktuálnosti všech směrnic a dodatečných listů a dokumentů. Zde nebyl techničkou nalezen žádný nedostatek.

Samotné školení 

Jak jsme již zmínili výše, kromě samotného školení BOZP a PO, technička proškolila zaměstnance i v rámci malých zemědělských technik. Jedná se o stroje, které se svou velikostí vymykají ostatním klasickým zemědělským strojům, mají zejména i menší výkonnost, vlastní pohon, mohou být i samojízdné. Do této kategorie lze zařadit například stroje pro:

  • zpracování půdy,
  • přípravu a meziřádkovou kultivaci,
  • setí a sázení,
  • hnojení a ochranu rostlin,
  • sečení a ošetřování travnatých porostů,
  • sklizeň a dopravu.

Technička tedy poučila zaměstnance o používání takových strojů, jaké mají používat ochranné pomůcky, zaměstnavatele poučila o kontrole dodržování daného pracovního postupu a pravidelné kontrole používání ochranných pomůcek. Na poslední dvě zmíněné věci zaměstnavatelé často zapomínají a často je to rozhodující faktor, který určuje v momentě, kdy se něco stane, kdo je za pracovní úraz a případnou škodu na zdraví a na majetku zodpovědný.

Nečekejte, až bude pozdě! Mějte v pořádku vaši BOZP dokumentaci.

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku