Bezpečnost práce v pohostinství

Bezpečnost práce je součástí všech odvětví, ať už se jedná o strojní výrobu, kadeřnictví nebo pohostinství. Všechna pracoviště a povolání mají svá rizika, která je nutné řešit V pohostinství najdeme těchto rizik mnoho, proto se na ně dnes podíváme.

V pohostinství narazíme na běžná rizika, která jsou součástí téměř každého povolání, jako je častý pohyb rukou a paží či nebezpečí uklouznutí. Dále zde ale máme kombinaci rizik, která jsou specifická, mezi ně patří nebezpečí úrazů při práci se stroji, potravinami, ostrými nástroji, horkou vodou nebo neustálá práce na nohách. Nesmíme zapomenout ani na stres, který k tomuto odvětví neodmyslitelné patří.

Specifika oboru

Dle průzkumu ESENER provedený agenturou EU-OSHA patří mezi hlavní rizika již zmiňovaný pohyb rukama. Dále vystavení vysokým teplotám, možnost úrazu vlivem některého zařízení a nakonec různé pády, uklouznutí a další.

Protože sektor pohostinství zahrnuje mnoho subjektů, jako jsou hotely, restaurace, kavárny, bistra cukrárny, jsou také rizika velmi individuální. Dalším specifikem je to, že v této oblasti jsou často osoby zaměstnané jen sezónně, brigádně nebo na částečný úvazek.

Přečtěte si také: 10 pravidel BOZP pro malé rodinné penziony i velké hotely.

Možná prevence?

Průzkum ESENER se také zabýval možnými opatřeními, která by snižovala dopad rizik. V rámci fyzického zdraví doporučují dodržování přestávek, na které mnohdy zaměstnanci zapomínají, nebo je zkrátka nestíhají. Právě přestávka pomáhá nejen k uvolnění rukou a celého těla, ale i k psychickému odpočinku. S ohledem na psychické zdraví výzkum zjistil, že pokud má zaměstnanec větší míru volnosti v rozhodování ohledně toho, jak bude danou práci odvádět, je také pod menším tlakem a nepůsobí na něj tolik stres. Samozřejmostí by mělo být také poskytování adekvátních OOPP.

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku