Značka EXTÉRIA působí na trhu v ČR od rokexteria_zlin_market_57u 2011. V roce 2017 začala působit na Slovenském trhu. Svou činnost začala rozvíjet a budovat v Ostravě, kde se prosadila i mezi velkou konkurenci, a to díky unikátnímu KNOW-HOW. Na tomto základě vytvořila  roce patentovaný a chráněný franchisový koncept EXTÉRIA MARKET, který působí v rámci celé ČR a stal se tak přední, profesionální a odbornou společností v ČR. Celý franšízový koncept, značky EXTÉRIA a jeho know-how je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví v rámci celé Evropské unie.

EXTÉRIA je řádným členem České asociace franchisingu (CAF) a pravidelným partnerem Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising pořadané v ČR a SK. Dále je členem Rakouské franšízové asociaci (OFV), Maďarské franchisové asociaci a Slovenské franchisové asociaci (SFA).

Dále se naše společnost snaží navázat spolupráci s Vysokými školami, kde chceme podporovat vzdělávání studentů formou stipendia, zajistit odborné praxe při studiu a pracovní místa absoluventům v rámci celé ČR a SR.

Hlavní cílem je poskytovat outsourcing v zákonné oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO od malých adminů OSVČ přes státní správu až po velké průmyslové podniky . Dále svou činnost v oblasti BOZP a PO poskytujeme ve školstvízdravotnictví, síťovým franchisovým konceptům.

Filozofií naší společnosti je dlouhodobá spolupráce s cílem “ochránit firmy a státní instituce před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů”.

Naši zaměstnanci jsou osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany, dle zákona č.133/1985 o požární ochraně. Vlastníme veškerá potřebná osvědčení vydané společnosti TUV SUD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra.

Komplexní outsorsing v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Hlavní náplní činnosti firmy je poskytnout komplexní a dlouhodobý outsorcing v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dle platné legislativy u našich klientů.

Nabízíme zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, dle platné legislativy, profesionální školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, posouzení požárního nebezpečí vč. začlenění, poradenství v BOZP a PO, prodej výstražného značení, hasicích přístrojů. Revize elektrických spotřebičů a el. instalace budov extérními dodavateli.

Zastupování klientů při kontrolách státního odborného dozoru – svou práci (dokumentaci) si vždy obhájíme

Zcela ojedinělá je služba je zastupování našich klientů osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, technikem BOZP a PO, při kontrolách státního odborného dozoru, kterým je Inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice (KHS).

Pravidelný servis – bezpečnost práce

Naše firma nenabízí pouhou konzultaci a nezávaznou prohlídkou pracovišť, jak je mnohdy obvyklé.

Pracovníci firmy navštíví pracoviště klienta, kde provedou kontrolní činnost, upozorní na nedostatky. Zavedou celou agendu do systému, který hlídá termíny jednotlivých školení a revizí. Dále pak spolupracují na odstraňování závad. Administrativní agenda je vedena v centrále a na pobočkách naší společnosti. Zpracováváme komplexní odbornou dokumentaci BOZP a PO, dle provozované činnosti našich klientů. Její aktualizace je v dalších letech zcela zdarma.

Jsme o krok před legislativou

Naše společnost již od svého vzniku má své spolupracovníky zaměstnané v trvalém pracovním poměru. V současnosti to je šestnáct pracovníků v trvalém pracovním poměru a 5 na vedlejší pracovní poměr (pro revizní činnost).

Technické a materiální zázemí firmy, neustále vzdělávání našich zaměstnanců s profesionálním potenciálem znalostí všech předpisů, norem a zákonů, vytváří předpoklady pro kvalitně a profesionálně odvedenou práci.

Vnitřní kontrolní systém snižuje možnost omylu a nekvalitní práce na minimum a naopak znalosti jednotlivých pracovníků vytváří obrovský potenciál vědomostí, který je dán našim klientům k dispozici. V těchto ohledech jsou výsledky naši firmy nesrovnatelné s prací firem “obývákového typu”.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na pravidelná školení v oblasti BOZP pořádané Inspektorátem práce (OIP) a ROVS – Rožnovským vzdělávacím servisem pro oblast BOZP a PO.

Velký počet referencí a zkušeností firem s EXTÉRIA

Naše společnost má více jak 4 700 smluvních klientů v různých oblastech podnikání (administrativa, výroba, služby, lékařství, stavebnictví, obchodní řetězce, telekomunikace a IT, doprava a skladování, atd.). Dále řadu státních a příspěvkových organizací jako jsou Mateřské školky, Základní školy a úřady obecní, městské a krajské. Naše reference a recenze se každý měsíc rostou a naše firmy, kterým pomáháme růst – také.

Věříme, že případná spolupráce s naší společností bude pro Vás přínosem.
….. společnost Extéria, s.r.o.