O společnosti

EXTÉRIA, s.r.o. – profesionální outsourcing pro oblast BOZP a PO

Firma EXTÉRIA působí na trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) v ČR od roku 2011. V roce 2017 začala působit na Slovenském trhu formou franchisingové masterlicence.

Svou činnost začala rozvíjet a budovat v Ostravě, kde se prosadila i mezi velkou konkurencí. Na tomto základě vytvořila autorské dílo, chráněný franchisový koncept EXTÉRIA MARKET se službou BOZP a PO, které působí v rámci celé ČR a Slovenska. Ochranná známka EXTÉRIA a EXTÉRIA MARKET pod č.17661653 a pod č. 248616 pro území SR. Ochranné známky jsou chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a SR, platné pro území EU. V současné době firma EXTÉRIA poskytuje pravidelné služby pro oblast bezpečnosti práce a požární ochrany již pro 4 926 klientů smluvních klientů a to ke konci roku 2018.

HISTORIE A SOUČASNOST

 • 2011 – založení společnosti Extéria se sídlem v Ostravě.
 • 2012 – Extéria uzavřela 380 smluv na služby BOZP a PO
 • 2013 – Extéria otevírá vlastní pobočku v Olomouci
 • 2014 – Extéria vytvořila franchisový koncept poradenských kanceláří EXTÉRIA.
 • 2015 – Extéria otevřela prvních 15 poboček v ČR.
 • 2016 – Extéria se stala vítězem ceny ČAF – „Broker Consulting Skokan roku 2015“.
 • 2017 – Extéria vstupuje na Slovensko s nabídkou služeb BOZP a OPP. Zajišťuje BOZP a PO již pro 3000 klientů.
 • 2018 – Extéria představuje nový brand franchisového konceptu EXTÉRIA MARKET.
 • 2019 – Extéria představuje svůj koncept na veletrhu Expo Franchising v Británii, Rakousku, Německu a New Yorku.
 • 2020 – Extéria otevřela další 4 pobočky v České republice a 3 na Slovensku. Extéria zajišťuje pravidelné služby v oblasti BOZP a PO již pro 4926 klientů k roku 2018.
 • 2021 – Extéria prošla další digitalizací firmy a spustila e-shop na prodej služeb BOZP a PO vč. školení. Extéria oslavila 10. výročí od svého vzniku.
 • 2022 – Extéria navázala dlouhodobou spolupráci s externí poradenskou firmou a začala pracovat na procesech ve firmě, obchodních manuálech, HR, strategii pro expanzi ve třech nových pilířích. Majitelé se vrátili zpět do firmy. Dále rozvíjíme projekt PARTNER EXTÉRIA v ČR.
 • 2023 – Extéria otevírá další franšízové pobočky v ČR a Sk. Investuje do inovací, vzdělávání zaměstnanců a procesů.

Naše vize a hodnoty

„Ochráníme Vaše podnikání před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.“

Vize společnosti Extéria, s.r.o.

Naše poslání

Zákazník nemá důvod pochybovat o naší odbornosti, profesionalitě, zkušenostech a spolehlivosti. Umíme klienta ochránit a vždy ho zastoupit u kontroly OIP, HZSKHS v rámci uzavřeného smluvního vztahu, a to zdarma bez zbytečných hodinových sazeb a plateb za kilometrovné technika BOZP a PO.

Naše řešení přináší zákazníkovi klid na jeho podnikání, a zároveň přispívá k oboustranné důvěryhodnosti na trhu.

Proto jednáme vždy férově a podporujeme obchodní partnerství založené na smluvním vztahu a vzájemném respektu.

Naše hodnoty

 • Pracujeme jako jeden tým. Chceme se zlepšovat a růst nejen v ČR a Slovensku, ale i v rámci Evropy.
 • Spolehlivost a důvěra – přistupujeme k zákazníkům, zaměstnancům a franšízantům odpovědně a s respektem. Nastavené smluvní pravidla jsou pro nás závazné.
 • Dlouhodobost a stabilita – máme dlouhodobé prokazatelné zkušenosti v zákonné oblasti a prošli jsme u klientů stovkami kontrol bez závad. Vážíme si našich dlouholetých spokojených zákazníků jak v České republice, tak i na Slovensku.
 • Inovace – sledujeme trendy, přinášíme na trh novinky, se kterými se odlišujeme od konkurence. Neustále zlepšujeme naše služby a firemní technologie.

Více informací o firmě EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA je řádným členem České asociace franchisingu (ČAF) a pravidelným partnerem Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising pořádané v ČR a Slovensku. Dále je EXTÉRIA členem Rakouské franchisové asociace (OFV), Maďarské franchisové asociace a Slovenské franchisové asociace (SFA).

Dále se naše společnost snaží navázat spolupráci s Vysokými školami, kde chceme podporovat vzdělávání studentů formou stipendia, zajistit odborné praxe při studiu a pracovní místa absolventům v rámci celé ČR a SR.

Hlavní cílem je poskytovat outsourcing v zákonné oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO od malých adminů OSVČ, přes státní správu až po velké průmyslové podniky. Dále svou činnost v oblasti BOZP a PO poskytujeme ve školství, zdravotnictví, síťovým franchisovým konceptům.

Dlouhodobá spolupráce je základem oboustranné spokojenosti

Filozofií naší společnosti je dlouhodobá spolupráce s cílem “ochránit firmy a státní instituce před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů”.

Naši zaměstnanci jsou osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany, dle zákona č.133/1985 o požární ochraně. Vlastníme veškerá potřebná osvědčení vydané společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra.

Komplexní outsorsing v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Hlavní náplní činnosti firmy je poskytnout komplexní a dlouhodobý outsorcing v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dle platné legislativy, u našich klientů.

Nabízíme zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, dle platné legislativy, profesionální školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, posouzení požárního nebezpečí vč. začlenění, poradenství v BOZP a PO, prodej výstražného značení, hasicích přístrojů.

Zastupování klientů při kontrolách státního odborného dozoru – svou práci (dokumentaci) si vždy obhájíme.

Zcela ojedinělá je služba zastupování našich klientů osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, technikem BOZP a PO, při kontrolách státního odborného dozoru, kterým je Inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor (HZS), Krajská hygienická stanice (KHS).

Pravidelný servis – bezpečnost práce

Naše firma nenabízí pouhou konzultaci a nezávaznou prohlídku pracovišť, jak je mnohdy obvyklé.

Pracovníci firmy navštíví pracoviště klienta, kde provedou kontrolní činnost, upozorní na nedostatky. Zavedou celou agendu do systému, který hlídá termíny jednotlivých školení. Dále pak spolupracují na odstraňování závad. Administrativní agenda je vedena na centrále v Ostravě a na pobočkách naší společnosti. Zpracováváme komplexní odbornou dokumentaci BOZP a PO, dle provozované činnosti našich klientů. Její aktualizace je v dalších letech zcela zdarma u klientů se smlouvou.

Jsme o krok před konkurencí

Naše společnost již od svého vzniku má své spolupracovníky zaměstnané v trvalém pracovním poměru. V současnosti to je šestnáct pracovníků v trvalém pracovním poměru a 5 na vedlejší pracovní poměr (pro revizní činnost).

Technické a materiální zázemí firmy, neustále vzdělávání našich zaměstnanců s profesionálním potenciálem znalostí všech předpisů, norem a zákonů, vytváří předpoklady pro kvalitně a profesionálně odvedenou práci.

Vnitřní kontrolní systém snižuje možnost omylu a nekvalitní práce na minimum a naopak znalosti jednotlivých pracovníků vytváří obrovský potenciál vědomostí, který je dán našim klientům k dispozici. V těchto ohledech jsou výsledky naší firmy nesrovnatelné s prací firem “obývákového typu”.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na školení v oblasti BOZP pořádané Inspektorátem práce (OIP) a ROVS – Rožnovským vzdělávacím servisem pro oblast BOZP a PO.

Velký počet referencí a zkušeností firem s EXTÉRIA

Naše společnost má více jak 4 926 smluvních klientů k roku 2018 v různých oblastech podnikání (administrativa, výroba, služby, lékařství, stavebnictví, obchodní řetězce, telekomunikace a IT, doprava a skladování, atd.). Dále řadu státních a příspěvkových organizací jako jsou Mateřské školy, Základní školy a úřady obecní, městské a krajské. Naše reference a recenze každý měsíc rostou a naše firmy, kterým pomáháme růst, také.

Věříme, že případná spolupráce s naší společností bude pro Vás přínosem.

.. společnost Extéria, s.r.o.