O společnosti

EXTÉRIA, s.r.o. – profesionální služby v BOZP a PO

Firma EXTÉRIA působí na trhu v oblasti BOZP a PO v ČR od roku 2011. V roce 2017 začala působit na Slovenském trhu.

Svou činnost začala rozvíjet a budovat v Ostravě, kde se prosadila i mezi velkou konkurenci, a to díky unikátnímu KNOW-HOW, který si firma patentovala a byl vytvořen chráněný franchisový koncept EXTÉRIA MARKET, který působí v rámci celé ČR a SR. V současné době firma EXÉRIA poskytuje pravidelné služby BOZP a PO již pro 4800 klientů.

HISTORIE A SOUČASNOST

 • 2011 – založení společnosti Extéria se sídlem v Ostravě.
 • 2012 – Extéria uzavřela 380 smluv na služby BOZP a PO
 • 2013 – Extéria otevírá vlastní pobočky v Olomouci a Zlíně
 • 2014 – Extéria vytvořila franchisový koncept poradenských kanceláří EXTÉRIA.
 • 2015 – Extéria otevřela prvních 15 poboček v ČR.
 • 2016 – Extéria se stala vítězem ceny ČAF – „Broker Consulting Skokan roku 2015“.
 • 2017 – Extéria vstupuje na Slovensko s nabídkou služeb BOZP a OPP. Zajišťuje BOZP a PO již pro 3000 klientů.
 • 2018 – Extéria představuje nový brand franchisového konceptu EXTÉRIA MARKET.
 • 2019 – Extéria představuje svůj koncept na veletrhu Expo Franchising v Británii, Rakousku, Německu a New Yorku.
 • 2020 – Extéria otevřela další 4 pobočky v České republice a 3 na Slovensku. Extéria zajišťuje pravidelné služby v oblasti BOZP a PO již pro 4800 klientů.
 • 2021 – Extéria prošla další digitalizací firmy a spustila e-shop na prodej služeb BOZP a PO vč. školení. Extéria oslavila 10. výročí od svého vzniku.

Naše vize a hodnoty

„Ochráníme Vaše podnikání před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů.“

Vize společnosti Extéria, s.r.o.

Naše poslání

Zákazník nemá důvod pochybovat o naší odbornosti, profesionalitě, zkušenostech a spolehlivosti. Umíme klienta ochránit a vždy ho zastoupit u kontroly OIP, HZSKHS v rámci uzavřeného smluvního vztahu, zdarma bez hodinových sazeb a plateb za kilometrovné technika.

Naše řešení přináší zákazníkovi klid na jeho podnikání, a zároveň přispívá k oboustranné důvěryhodnosti na trhu.

Proto jednáme vždy férově a podporujeme obchodní partnerství založené na vzájemném respektu.

Naše hodnoty

 • Pracujeme jako jeden tým. Chceme se zlepšovat a růst nejen v ČR a Slovensku, ale i v rámci Evropy.
 • Spolehlivost a důvěra – přistupujeme k zákazníkům, zaměstnancům a franšízantům odpovědně a s respektem. Nastavené smluvní pravidla jsou pro nás závazné.
 • Dlouhodobost a stabilita – máme dlouhodobé prokazatelné zkušenosti v zákonné oblasti a prošli jsme u klientů stovkami kontrol bez závad. Vážíme si našich dlouholetých spokojených zákazníků jak v České republice, tak i na Slovensku.
 • Inovace – sledujeme trendy, přinášíme na trh novinky, se kterými se odlišujeme od konkurence. Neustále zlepšujeme naše služby a firemní technologie.

Více informací o firmě EXTÉRIA s.r.o.

EXTÉRIA je řádným členem České asociace franchisingu (ČAF) a pravidelným partnerem Mezinárodní výstavy pro podnikání a franchising pořádané v ČR a SK. Dále je členem Rakouské franchisové asociace (OFV), Maďarské franchisové asociace a Slovenské franchisové asociace (SFA).

Dále se naše společnost snaží navázat spolupráci s Vysokými školami, kde chceme podporovat vzdělávání studentů formou stipendia, zajistit odborné praxe při studiu a pracovní místa absolventům v rámci celé ČR a SR.

Hlavní cílem je poskytovat outsourcing v zákonné oblasti bezpečnosti práce BOZP a požární ochrany PO od malých adminů OSVČ, přes státní správu až po velké průmyslové podniky. Dále svou činnost v oblasti BOZP a PO poskytujeme ve školství, zdravotnictví, síťovým franchisovým konceptům.

Dlouhodobá spolupráce je základem oboustranné spokojenosti

Filozofií naší společnosti je dlouhodobá spolupráce s cílem “ochránit firmy a státní instituce před pracovními úrazy a sankcemi ze strany státních kontrolních úřadů”.

Naši zaměstnanci jsou osoby odborně způsobilé v prevenci rizik dle zákona č.309/2006 Sb. v BOZP a technici požární ochrany, dle zákona č.133/1985 o požární ochraně. Vlastníme veškerá potřebná osvědčení vydané společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o. a Ministerstvem vnitra.

Komplexní outsorsing v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Hlavní náplní činnosti firmy je poskytnout komplexní a dlouhodobý outsorcing v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, dle platné legislativy, u našich klientů.

Nabízíme zpracování veškeré dokumentace v oblasti BOZP a PO, dle platné legislativy, profesionální školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, posouzení požárního nebezpečí vč. začlenění, poradenství v BOZP a PO, prodej výstražného značení, hasicích přístrojů. Revize elektrických spotřebičů a el. instalace budov externími dodavateli.

Zastupování klientů při kontrolách státního odborného dozoru – svou práci (dokumentaci) si vždy obhájíme.

Zcela ojedinělá je služba zastupování našich klientů osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, technikem BOZP a PO, při kontrolách státního odborného dozoru, kterým je Inspektorát práce (OIP), Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice (KHS).

Pravidelný servis – bezpečnost práce

Naše firma nenabízí pouhou konzultaci a nezávaznou prohlídku pracovišť, jak je mnohdy obvyklé.

Pracovníci firmy navštíví pracoviště klienta, kde provedou kontrolní činnost, upozorní na nedostatky. Zavedou celou agendu do systému, který hlídá termíny jednotlivých školení a revizí. Dále pak spolupracují na odstraňování závad. Administrativní agenda je vedena na centrále a na pobočkách naší společnosti. Zpracováváme komplexní odbornou dokumentaci BOZP a PO, dle provozované činnosti našich klientů. Její aktualizace je v dalších letech zcela zdarma.

Jsme o krok před legislativou

Naše společnost již od svého vzniku má své spolupracovníky zaměstnané v trvalém pracovním poměru. V současnosti to je šestnáct pracovníků v trvalém pracovním poměru a 5 na vedlejší pracovní poměr (pro revizní činnost).

Technické a materiální zázemí firmy, neustále vzdělávání našich zaměstnanců s profesionálním potenciálem znalostí všech předpisů, norem a zákonů, vytváří předpoklady pro kvalitně a profesionálně odvedenou práci.

Vnitřní kontrolní systém snižuje možnost omylu a nekvalitní práce na minimum a naopak znalosti jednotlivých pracovníků vytváří obrovský potenciál vědomostí, který je dán našim klientům k dispozici. V těchto ohledech jsou výsledky naší firmy nesrovnatelné s prací firem “obývákového typu”.

Naši zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni na školení v oblasti BOZP pořádané Inspektorátem práce (OIP) a ROVS – Rožnovským vzdělávacím servisem pro oblast BOZP a PO.

Velký počet referencí a zkušeností firem s EXTÉRIA

Naše společnost má více jak 4 700 smluvních klientů v různých oblastech podnikání (administrativa, výroba, služby, lékařství, stavebnictví, obchodní řetězce, telekomunikace a IT, doprava a skladování, atd.). Dále řadu státních a příspěvkových organizací jako jsou Mateřské školy, Základní školy a úřady obecní, městské a krajské. Naše reference a recenze každý měsíc rostou a naše firmy, kterým pomáháme růst, také.

Věříme, že případná spolupráce s naší společností bude pro Vás přínosem.

.. společnost Extéria, s.r.o.