Jak se bránit šíření COVID-19 na Vašem pracovišti (firmě)?
|

Pár základních pravidel pro zaměstnavatele, jak se bránit šíření Covid-19 na pracovišti Níže uvedená opatření (bez významných nákladů) …

Covid pracoviště

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena Covidem 19 (není nařízena karanténa)
|

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena Covidem 19 (není nařízena karanténa), jak má postupovat zaměstnavatel? Primárně …

BOZP při sklizni zemědělských plodin
|

V zemědělské prvovýrobě se stále zavádí nové trendy a technologie. To platí i pro mechanizační prostředky určené pro sklizeň pícnin, …

Zaměstnavatel požaduje negativní test při nástupu do práce po nemoci covid-19. Má na to právo?
|

Testování na nemoc Covid-19 u zaměstnanců Algoritmus z 10. 7. 2020 byl aktualizován v souvislosti s doporučením Světové zdravotnické organizace (WHO), …

bezpecnost prace

BOZP a lékařské prohlídky musí být?
|

Bezpečnost práce a lékařské prohlídky Na základě pracovnělékařské prohlídky poskytovatel pracovnělékařské péče nebo registrující poskytovatel posuzované osoby vydává …

Pozor Inspektoráty práce od 1. června obnovují svou kontrolní činnost na BOZP !
|

S účinností od 1. června 2020 se vše vrací do normálního režimu Oblastní inspektoráty práce a zaměří se …

BOZP

Kontroly bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce za rok 2019 vybrali na pokutách 344 mil. Kč
|

V roce 2019 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce BOZP spadajících …

Kategorizace prací a novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II.
|

Novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II Dne 17. února vyšlo nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým …

Školení BOZP pro zaměstnance, jak často? Kdo může školit? Proč školit?
|

Povinnost školit zaměstnance v BOZP ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Systém …

Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …
|

Zaměstnavatel je povinen mít vypracované komplexní dokumentaci BOZP, směrnice BOZP, které jsou vyjmenovány v § 349 zákoníku práce k …