Pozor Inspektoráty práce od 1. června obnovují svou kontrolní činnost na BOZP !
|

S účinností od 1. června 2020 se vše vrací do normálního režimu Oblastní inspektoráty práce a zaměří se …

BOZP

Kontroly bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce za rok 2019 vybrali na pokutách 344 mil. Kč
|

V roce 2019 oblastní inspektoráty práce uložily zaměstnavatelům za porušení právních předpisů v oblasti bezpečnosti práce BOZP spadajících …

Kategorizace prací a novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II.
|

Novela zákona o zařazení zaměstnance do kategorie II Dne 17. února vyšlo nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým …

Školení BOZP pro zaměstnance, jak často? Kdo může školit? Proč školit?
|

Povinnost školit zaměstnance v BOZP ukládá zaměstnavateli zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Systém …

Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …
|

Zaměstnavatel je povinen mít vypracované komplexní dokumentaci BOZP, směrnice BOZP, které jsou vyjmenovány v § 349 zákoníku práce k …

BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele
|

Může dostat zaměstnavatel pokutu za neumístění lékárničky na pracovišti ? Toto upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek …

Oblastní inspektoráty práce i v době nouzového stavu provádějí kontrolní činnost u firem
|

Kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce probíhá i v současné době Státní úřad inspekce práce si je vědom velmi …

BOZP jako součást ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích v době pandemie covid-19
|

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců v pandemii V poslední době dostáváme v souvislosti s diskusemi v médiích ohledně …

Inspektoráty práce se zaměřují na kontroly BOZP pro oblast školství. Bylo odhaleno až 1 000 porušení předpisů BOZP!
|

Kontroly OIP ve školských zařízeních 1000 porušení v BOZP Mezi jedno z významných odvětví, na které se oblastní …

KORONAVIRUS a školení zaměstnanců a dobrovolníků z BOZP
|

Jak řešit školení zaměstnanců a dobrovolníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Zaměstnavatel je povinen i …