hasičák

Hasicí přístroje
|

Hasicí přístroje Hasicí přístroje patří k nejznámějším druhům vyhrazených věcných prostředků požární ochrany. Hasicí přístroje obsahují určité množství …

Požárněbezpečnostní požadavky na vyhrazená technická zařízení VTZ
|

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou podle § 6b zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, …

BOZP a kadeřnictví, jaké jsou zákonné požadavky?
|

Bezpečnost práce, kde se provozuje kadeřnictví Pokud se v budově pracuje, musí být splněny určité požadavky stanovené právními …

Musí být pravidelné školení zaměstnanců v požární ochraně i v době nouzového stavu?
|

V době nouzového stavu nám propadá školení zaměstnanců v požární ochraně. Jak máme postupovat? Za současné situace je …

BOZP a home office je bezpečný v pandemii COVID-19? Jak je to s nemocí z povolání u home office?
|

HOME OFFICE a Covid 19 V případě home office (HO), si musíme promyslet, jaké zaměstnance pověříme touto formou práce …

Požární ochrana

Požární ochrana
|

Proč požární ochrana? Podnikatelské subjekty mají celou řadu povinností, které musí ze zákona splnit. Pakliže dojde k jejich …

Jak se posuzuje nákaza koronavirem ve smyslu zákonného pojištění? Je nakažení nemocí COVID-19 pracovním úrazem, popř. nemocí z povolání?
|

Je nakažení nemocí COVID-19 pracovním úrazem, popř. nemocí z povolání? Nákazu koronavirem Covid-19 v době pandemie obecně nelze …

Zdravotní prohlídky zaměstnanců v nouzovém stavu, musí k lékaři?
|

Přijetí krizového opatření, které se týká pracovnělékařských služeb v době nouzového stavu Toto usnesení blíže specifikuje oblast pracovnělékařských služeb …

Jak se bránit šíření COVID-19 na Vašem pracovišti (firmě)?
|

Pár základních pravidel pro zaměstnavatele, jak se bránit šíření Covid-19 na pracovišti Níže uvedená opatření (bez významných nákladů) …

Covid pracoviště

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena Covidem 19 (není nařízena karanténa)
|

Zaměstnanec se vrátil z oblasti, která je zasažena Covidem 19 (není nařízena karanténa), jak má postupovat zaměstnavatel? Primárně …