Bezpečnostní přestávky řidiče u dopravy

Bezpečnostní přestávky řidiče autodopravy.

Podle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, bodu 2, platí, že u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5  hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

Z uvedeného vyplývá, že přerušení řízení delší 15 minut je třeba považovat za skutečné přerušení jízdy. Pokud řidič například vykládá pouze 10 nebo i 15 minut, pak se k tomu nepřihlíží a doba vykládky se posuzuje za dobu řízení. Jak také vyplývá z citovaného ustanovení, může být bezpečnostní přestávka rozdělena do dvou částí po 15 minutách. Proto když by dotyčný řidič dvakrát za směnu vykládal déle jak 15 minut, pak to lze považovat za bezpečnostní přestávku, která byla rozdělena do dvou částí po 15 minutách.

(zdroj:bozpinfo.cz)

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku