BOZ a BOZP, PO ve školství. Komplexní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků, studentů a zaměstnanců školy

BOZP ve školách a školkách

Právní základ zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při výchově a vzdělávání žáků je především v obecně závazných právních předpisech. Nejdůležitější z nich jsou samozřejmě předpisy z oblasti školských předpisů. Na školy a školská zařízení se vztahují také předpisy vycházející ze z. č. 258/2000 Sb., zákoníku práce a z. č. 309/2006 Sb.

Kromě toho ještě vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tzv. Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č. j. 37 014/2005-25. Tento předpis navazuje v podstatě na § 29 školského zákona a rozpracovává podrobnosti ohledně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů.

Odpovědnost za BOZP ve školách má ředitel

Hlavní odpovědnost za BOZP ve školách mají ředitelé, i když je na škole přítomen bezpečnostní technik nebo pověřená osoba pro tuto činnost. Ředitelé mohou pověřit nějakou firmu, aby na základě smlouvy tuto oblast pro ně zabezpečovala.

BOZP ve školce jako doma

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v mateřských školách Svoji postýlku, svůj záchůdek, svoje umyvadélko a žádnou zlou čarodějnici – to není jen sen všech sedmi trpaslíků. Něco takového si přejí zažít také děti v mateřských školkách a hlavně jejich maminky. A tak jim nezbývá, než věřit paním učitelkám a hlavně předpisům, kterými se personál ve školkách musí řídit. Mohou je ale ochránit? Mohou. Nejsou totiž zrovna jednoduché – víte třeba, kolik stupňů musí mít teplá voda tekoucí z kohoutku v koupelně mateřské školky? Většina odpovědí by zřejmě zněla „tak akorát“, ale tak jednoduché to zřejmě nebude.

BOZP ve školství z hlediska orgánů státního odborného dozoru

Výkon dozoru nad bezpečností a ochranou zdraví při práci ve školách jako celku je v působnosti orgánů státního odborného dozoru, tzn. Českého úřadu bezpečnosti práce a Inspektorátů bezpečnosti práce. Kontrolu dodržování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláváním, provádí Česká školní inspekce a Svazová inspekce bezpečnosti práce Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.

Pomůžeme Vám s BOZP, BOZ, PO ve školských zařízeních.

Rádi Vám poradíme, obraťte se na naše pobočky a domluvte si konzultaci zdarma !

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku