Závodní zdravotní péče

Závodní preventivní péče nebo také pracovně lékařská péče je jedním z druhů zdravotní péče. Cílem je ochrana zdraví při práci a to předcházením vzniku nemocí nebo jejich zhoršení vlivem práce nebo pracovního prostředí.
Nejedná se o péči léčebnou, nýbrž o péči preventivní.
Od roku 1966 má péče o zdraví pracovníků své základní principy zakotveny v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Závodní preventivní péči zajišťuje zaměstnavatel. Cíl a náplň závodní preventivní péče rámcově stanovuje Úmluva ILO č. 161, o závodních zdravotních službách.

Náplň činností lze rozdělit na tři části:

  • odborná poradenská činnost
  • dohled nad pracovními podmínkami
  • dohled nad zdravím zaměstnanců

Preventivní prohlídky jsou prováděny za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Jejich nedílnou součástí je vyhledávání včasných stádií nemocí, ale také vyhledávání takových zdravotních stavů a nemocí, u kterých lze předpokládat, že vlivem práce nebo pracovních podmínek může dojít ke zhoršení. Náplň těchto prohlídek úzce souvisí se zdravotním stavem posuzované osoby a zdravotní náročnosti dané práce.

Podle účelu jejich provedení rozlišujeme:

  1. prohlídky vstupní,
  2. periodické,
  3. mimořádné,
  4. výstupní,
  5. následné
  6. řadové.

Podle zákona 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, splňuje zaměstnavatel povinnost smluvně zajistit závodní preventivní péči.

(zdroj Krasjká hygienická stanice)

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku