BOZP a kontroly OIP bezpečnosti provozu plynových zařízení

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jím řízené oblastní inspektoráty práce (OIP), jako orgány inspekce práce ustanovené podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v rámci kontrolní činnosti na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce každoročně realizují kontrolní akce v souladu s ustanovením § 3 zákona o inspekci práce. Rozhodující kritéria pro výběr kontrolní činnosti:

 • vysoká míra nebezpečí,
 • obecné ohrožení,
 • výskyt možných závažných havárií,
 • rizika závažných úrazů,
 • podněty občanů a institucí,
 • úkoly zadané ústředními orgány,
 • další podobné indikátory možných rizikových stavů.

Inspektoři SÚIP/OIP se v oblasti plynových zařízení u kontrolovaných osob věnovali zejména:

 • kontrolní činnosti zařízení
 • revize na provozovaných zařízeních
 • provozní dokumentaci BOZP tedy (MPBP) – návody nebo místní bezpečnostní předpisy
 • dále to byla aktualizace provozní dokumentace BOZP

Vysoká četnost závad v oblasti plynových zařízení byla shledána v těchto oblastech:

 • Z provozní dokumentace není známa poloha hlavního uzávěru plynu (HUP). HUP a přístup k němu není zřetelně označen. Tím také nejsou často kontrolovány plynovody uložené pod úrovní terénu vedoucí od HUP. Porušení: mj. § 35 odst. 3, vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Kontrolní a revizní činnosti nejsou prováděny v celém rozsahu provozovaných zařízení – nejsou řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Porušení: mj. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.
 • Závady uvedené v kontrolní a revizní činnosti nejsou komplexně odstraňovány. Plynové zařízení není řádně udržováno. Porušení: mj. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.
 • Nepoužívané části plynových zařízení nejsou řádně odstaveny z provozu a demontovány. Porušení: mj. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.
 • Prostupy plynovodů obvodovou zdí do stavebních objektů nejsou utěsněny. Porušení: mj. § 35 odst. 4 vyhl. č. 268/2009 Sb.
 • Není vypracován přehledný harmonogram kontrol a revizí plynových zařízení. Porušení: mj. § 4 odst. 3 vyhl. č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Na provozovaném plynovém zařízení nejsou zajišťovány úkony podle předpisu výrobce. Porušení: mj. § 8 písm. a) vyhl. č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Plynové spotřebiče, stabilní i mobilní indikátory nejsou provozovány v souladu s návodem výrobce. Porušení: mj. § 8 písm. a), vyhl. č. 21/1979 Sb.
 • Provozní řády jsou zpracovány obecně, velmi obsáhle, ale přitom nespecifikují především konkrétní činnost obsluhy na konkrétním technickém zařízení. Chybějí pokyny pro bezpečné odstavení odběrného plynového zařízení. Porušení: mj. § 8 písm. c), vyhl. č. 21/1979 Sb.
 • Pojistné ventily nejsou řádně uchyceny a jsou navrženy nadhodnoceny (předimenzování). Při aktivaci pojistného ventilu vznikají nežádoucí kmity a může vznikat protitlak působící na ventil (5 – 6 tun). Porušení: mj. § 8 písm. a), vyhl. č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Za neplnění povinnosti v oblasti provozu plynových zařízení hrozí pokuta od OIP až do výše 300 000 Kč.

Rádi Vám poradíme, obraťte se na naše pobočky a domluvte si konzultaci zdarma !

https://www.exteria.cz/kontakt/poradenske-kancelare-v-cr/

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku