BOZP kontroly regálů a žebříků povinnost zaměstavatele

Je skutečně nutné provádět kontroly regálů a žebříků u Vás ve firmě ? Jaké jsou lhůty kontrol ?

Přesnější požadavek obsahuje ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) nař. vl. č. 101/2005 Sb., které  ukládá zaměstnavateli zajistit po dobu provozu a používání pracoviště stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště včetně pracovních výrobních prostředků a zařízení s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení.

Ustanovení písm. b) ukládá zaměstnavateli stanovené termíny a lhůty kontrol, revizí a údržby dodržovat a určit osobu, která má za povinnost je zajišťovat.

Ustanovení písm. c) dále ukládá zaměstnavateli vést záznamy o kontrolách, revizích a údržbě po stanovenou dobu (v případě regálů minimálně do termínu další kontroly) v písemné nebo elektronické podobě.

Jak se kontrola provádí ?

Opět můžeme vycházet z návodu výrobce, kde je stanoveno co se má kontrolovat. Pokud návod nemáte můžete si zvolit co se má kontrolovat :

RegálŽebřík, schůdky
Označení
Nosnost
Stabilita
Svislost vzhledem k výšce
Vodorovnost vzhledem k délce
Ukotvení
Poškození stojen a spojů
Celkový stav
Označení
Štítek s uvedením max. nosnosti
Kontrola jednotlivých prvků
Spoje
Pevnost a tuhost
Zajišťovací prvky
Další prvky – zejména protiskluzné patky
Celkový stav

V případě, že si nevíte rady, rádi Vám poradíme zcela ZDARMA ! Stačí si domluvit osobní schůzku u Vás ve firmě s kteroukoliv pobočkou v rámci celé ČR:

https://www.exteria.cz/kontakt/poradenske-kancelare-v-cr/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku