BOZP – Místní provozní bezpečnostní předpis proč musí být zpracován?

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) co vlastně znamená proč se musí vypracovat ve firmě ?

Jedná se o vnitřní předpis ve firmě, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik technikem BOZP. Při počtu 6 000 našich smluvních klientů je stále častým dotazem proč ho musíme mít a co to MPBP znamená?

Kdy se musí zpracovat MPBP ve firmě ?

Zaměstnavatel je povinen MPBP mít zpracovaný například tam, kde chybí průvodní dokumentace k určitému zařízení nebo pokud jeho nutnost vyplývá z vyhodnocení rizik na pracovišti technikem BOZP. O MPBP se hovoří v několika právních předpisech, kde je většinou podrobně specifikováno, jaký obsah má tento dokument mít.

Místní bezpečnostní předpis, kdo tento předpis kontroluje?

Přitom podle informací ze Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zaměstnavatelé chybují v tom, že jejich MPBP jsou velmi nekonkrétní nebo nejsou ve firmách vůbec zpracovány a tím ohrožují zdraví svých zaměstnanců. Za pochybení majitele firmy a nevypracování tohoto předpisu v BOZP hrzí při kontrole Inspektora značná pokuta v desítkách až stovkách tisíc.

Zaměstnavatel má povinnost vytvořit MPBP podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. § 3.

Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy,1) návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Dalším předpisem, podle kterého zaměstnavatel musí mít MPBP, je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 3 a § 4.

Zaměstnavatel v něm uvede:

a)    zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních hodin,

b)    termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,

c)    technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,

d)    opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny.

Pojem místní provozní bezpečnostní předpis se rovněž objevuje v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – v Příloze č. 1 – XV. Přeprava strojů. Má jej vypracovat zhotovitel v případě absence pokynů a postupů při přepravě, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení v návodu na používání.

Naše společnost Vám odborně a se zárukou vypracuje tento místní bezpečnostní předpis. 

V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poskytneme zdarma konzultaci u Vás na firmě v rámci celé ČR. Naše pobočky najdete v každém krajském městě. více zde v odkazu pobočky EXTÉRIA.

Telefonní kontakt: 558 273 577

 

 

 

Související články:

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Každou firmu asi nezaskočí komando 20 úředníků v čele Maláčové a Stropnického, jako se to stalo dne 20. 7. 2021, kdy tato akce “Férová práce” byla značně medializována. Z našeho …

Inspektoři práce mohou zaskočit i vaši firmu

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Od 12. dubna již není vyhlášen nouzový stav na území České republiky.Nelze tedy vstupní prohlídku nahradit čestným prohlášením v pracovněprávním vztahu vzniklém po 19. 1. 2021. Stejné pravidlo se uplatní i pro vydávání zdravotních …

Pracovnělékařské prohlídky po ukončeném nouzovém stavu

Chci informační schůzku