BOZP – Místní provozní bezpečnostní předpis proč musí být zpracován?

Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) co vlastně znamená proč se musí vypracovat ve firmě ?

Jedná se o vnitřní předpis ve firmě, který upravuje podmínky bezpečnosti práce u zaměstnavatele na základě vyhodnocení rizik technikem BOZP. Při počtu 6 000 našich smluvních klientů je stále častým dotazem proč ho musíme mít a co to MPBP znamená?

Kdy se musí zpracovat MPBP ve firmě ?

Zaměstnavatel je povinen MPBP mít zpracovaný například tam, kde chybí průvodní dokumentace k určitému zařízení nebo pokud jeho nutnost vyplývá z vyhodnocení rizik na pracovišti technikem BOZP. O MPBP se hovoří v několika právních předpisech, kde je většinou podrobně specifikováno, jaký obsah má tento dokument mít.

Místní bezpečnostní předpis, kdo tento předpis kontroluje?

Přitom podle informací ze Státního úřadu inspekce práce nejčastěji zaměstnavatelé chybují v tom, že jejich MPBP jsou velmi nekonkrétní nebo nejsou ve firmách vůbec zpracovány a tím ohrožují zdraví svých zaměstnanců. Za pochybení majitele firmy a nevypracování tohoto předpisu v BOZP hrzí při kontrole Inspektora značná pokuta v desítkách až stovkách tisíc.

Zaměstnavatel má povinnost vytvořit MPBP podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. § 3.

Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy,1) návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Dalším předpisem, podle kterého zaměstnavatel musí mít MPBP, je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, § 3 a § 4.

Zaměstnavatel v něm uvede:

a)    zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních hodin,

b)    termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení,

c)    technologický postup pro používání zařízení, včetně úkonů a činností, které jsou zakázány,

d)    opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na ochranu proti výbojům statické elektřiny.

Pojem místní provozní bezpečnostní předpis se rovněž objevuje v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – v Příloze č. 1 – XV. Přeprava strojů. Má jej vypracovat zhotovitel v případě absence pokynů a postupů při přepravě, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení v návodu na používání.

Naše společnost Vám odborně a se zárukou vypracuje tento místní bezpečnostní předpis. 

V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poskytneme zdarma konzultaci u Vás na firmě v rámci celé ČR. Naše pobočky najdete v každém krajském městě. více zde v odkazu pobočky EXTÉRIA.

Telefonní kontakt: 558 273 577

 

 

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku