BOZP a trestněprávní odpovědnost majitele firmy i OSVČ. Kdo zodpovídá za BOZP vedoucí zaměstnanec nebo majitel firmy (zaměstnavatel)?

Nevíte si rady s tím, kdo je ve skutečnosti odpovědný za bezpečnost práce (BOZP) na pracovišti? Je to řadový nebo vedoucí zaměstnanec, zaměstnavatel? Možná budete překvapeni. Přečtěte si proto rozuzlení, které vám v odpovědnosti za BOZP udělá jasno.

Zaměstnavatel (majitel firmy) je povinen zajistit BOZP pro zaměstnance

Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům je základní povinností každého zaměstnavatele. BOZP je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům s přihlédnutím na rizika možného ohrožení, která se vztahují přímo k výkonu konkrétní práce. Přesnou specifikaci naleznete v § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

Resumé: Z toho vyplývá, že za bezpečnost práce odpovídá zaměstnavatel (majitel firmy).

Vedoucí zaměstnanec přebírá odpovědnost za BOZP

§ 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce§ 101 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce ale říká, že dle odstavce 1 ZP je péče o BOZP uložena zaměstnavateli nebo zvláštními právními předpisy a že je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců v rozsahu pracovních míst, na kterém působí.

Resumé: Z toho vyplývá, že odpovědnost za bezpečnost práce přebírá na svém pracovišti nebo pracovním úseku, vedoucí zaměstnanec, který má dle § 302 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Trestněprávní odpovědnost připadá na vedoucího zaměstnance

Vedoucí zaměstnanec má nejen odpovědnost za zajištění BOZP na svém úseku, ale týká se ho také trestněprávní odpovědnost. Co to pro vedoucího zaměstnance znamená?

Odnětí svobody na jeden rok nebo zákaz činnosti hrozí tomu, kdo z nedbalosti ublíží jinému tím, že poruší povinnosti, které vyplývají z jeho zaměstnání či povolání.

Odnětí svobody až na tři roky hrozí tomu, kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob tím, že hrubě poruší zákon o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce, dopravy nebo hygienické zákony.

Detail zákona si můžete nastudovat v § 148 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku.

Měli byste také vědět, že vedoucí zaměstnanec odpovídá za bezpečnost práce nejen svých podřízených, ale všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti. Tato skutečnost se týká také OSVČ se zaměstnanci. Více v § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

V případě dotazů se na nás obraťte, rádi Vám poskytneme zdarma konzultaci u Vás na firmě v rámci celé ČR. Naše pobočky najdete v každém krajském městě. více zde v odkazu pobočky EXTÉRIA.

Telefonní kontakt: 558 273 577

(zdroj: bozpinfo)

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku