Buďte vždy připraveni a mějte alespoň základy první pomoci!

Nikdy nevíte, kdy budete přítomni nějaké nehody či úrazu, a to nejen na pracovišti. Neponechejte nic náhodě a buďte připravení na to, jak v dané situaci reagovat. Právě rychlá a správná reakce dokáže mnohdy zachránit život.

Morální, ale i zákonná povinnost

Možná si říkáte, že se vám tohle nikdy nestane. Bohužel u nehody či úrazu se může ocitnout každý, nebo se dokonce stát jejím aktérem. Právě v těchto momentech je velmi důležité umět správně reagovat, protože jen včasná reakce dokáže ovlivnit zdravotní stav dané osoby nebo i zachránit život. I z toho důvodu jsou tak důležitá školení první pomoci na pracovišti.

Poskytnutí první pomoci není naší povinností pouze morální, ale i zákonnou. Je tedy jen na nás, jak se k této odpovědnosti postavíme.

Přečtěte si také: Léto a bezpečnost práce

Zásady první pomoci

V první řadě myslete na vlastní bezpečí a nesnažte se býti hrdiny. Vyhodnoťte situaci a v prvé řadě přivolejte pomoc.

První pomoc se vždy liší dle místa a druhu nehody, ale také typu úrazu.

Důležitým bodem u všech případů je základní vyšetření zraněného, při kterém vyhodnotíte stav ohrožené osoby. Zjistíte, jak masivní je krvácení, zda je osoba v bezvědomí, nebo jakým způsobem dýchá. Pokud je stav osoby život ohrožující, volejte okamžitě záchrannou zdravotní službu na čísle 155.

Komunikujte s postiženým a u toho sledujte jeho reakce, nijak s ním nemanipulujte, pouze zajistěte jeho tepelný komfort. Zaměřte se na to, jakou má barvu v obličeji, opět sledujte jeho dýchání, ale i tepovou frekvenci. Během čekání na záchrannou službu v případě potřeby reagujte.

Kdy volat 155?

Volejte vždy, když se jedná o život ohrožující stav, ale i tehdy, když máte podezření, že tento stav může nastat.

Více informací o zásadách první pomoci, ale i vše o resuscitaci a co dělat, když je osoba v bezvědomí naleznete například zde.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku