Co je náplní práce technika/techničky BOZP, PO a OŽP ve firmě EXTÉRIA?

Láká vás nejen práce v kanceláři, ale také za volantem v terénu, kde budete v kontaktu se svými klienty? Baví vás oblast BOZP, PO a OŽP, ale chybí vám praxe? Pak čtěte dál, kde se dozvíte, co přesně obnáší práce technika BOZP, PO a OŽP.

K hlavním pracovním činnostem technika patří především provádění školení BOZPPO dle firemní prezentace, která je vždy přizpůsobená danému typu provozu a oboru podnikání. Technik má na starost také realizaci roční prověrky u klienta. Při ní prochází se statutárním orgánem společnosti celý provoz a upozorňuje na nedostatky v oblasti bezpečnosti prácepožární ochrany. Poté prochází dokumentaci a klientovi vysvětluje, proč je důležité dané směrnice BOZP a PO mít. Dále musí sledovat obecně platné právní a bezpečnostní předpisy, které se týkají problematiky BOZP a PO.

Nedílnou součástí práce technika je také zastupování klienta při kontrolách státních orgánů (oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor). Také se může setkat se situací, kdy musí řešit mimořádnou událost v oblasti BOZP a PO, zejména pracovní úrazynemoci z povolání, u kterých zjišťuje jejich příčinu a další okolnosti.

Jaký by měl být technik BOZP, PO a OŽP?

Technik BOZP, PO a OŽP by měl být člověk, který rozumí zásadám bezpečnosti práce a své znalosti a zkušenosti dokáže předat dál. Není zde podmínkou mít praxi nebo odborné vzdělání v tomto oboru. Stačí, když bude mít především odhodlání a chuť na sobě neustále pracovat a učit se novým věcem.

Od technika se očekává, že umí pracovat nejen samostatně, ale také v týmu. Důležité je, aby měl výborné komunikačníorganizační schopnosti.

Pokud vás tato pozice zaujala, kontaktujte nás na tel. čísle +420 558 273 577 nebo nám zašlete své CV na e-mail personalni@exteria.cz

Pro více informací navštivte náš web exteria.cz, proabsolventy.exteria.cz nebo naše facebookové stránky, kde naleznete další pracovní pozice, které aktuálně nabízíme.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku