HACCP – Povinnost pro potravinářské provozy a dopravce v nabídce EXTÉRIA

EXTÉRIA zavedla nový produkt systém HACCP pro své nové i stávající klienty na základě poptávky od gastronomických provozů.

HACCP co to vlastně znamená?

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů v gastro provozech, restauracích, kaváren, cukráren, výroby potravin, přeprava potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.). Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

Proces zavádění systému HACCP

1. kategorie: Provozovny bez výroby, přípravy a zpracování epidemiologicky rizikových druhů potravin
(příprava a podávání nápojů, jednoduchá kuchyňská úprava nerizikových potravin, jako např. krájení, ohřívání uzenin) Např. pivnice, bary, herny, některé stánky (např. párek v rohlíku).
Za dostačující postup na principu HACCP lze považovat splnění NEZBYTNÝCH POŽADAVKŮ
2. kategorie: Provozovny s výrobou, přípravou a zpracováním potravin a jejich uváděním do oběhu s omezeným rizikem 
(výroba a podávání teplých a studených pokrmů, cukrářských výrobků apod.) Např. malé a střední provozovny s nižší kapacitou výroby, malým počtem zaměstnanců, jednosortimentové provozovny (stánek s grilovanými kuřaty), výdejny jídel.

3. kategorie: Provozovny s výrobou, přípravou a zpracováním potravin a jejich uváděním do oběhu s velkým rizikem (teplé a studené pokrmy, cukrářské výrobky apod. s využitím rizikové technologie, rizikové suroviny, zaměřené na rizikové cílové skupiny strávníků, s velkým objemem výroby) Např. velké provozovny, – hotelové kuchyně, sociální služby, nemocniční stravování, školní a závodní kuchyně, stravování potravinářů, centrální kuchyně, výroba zchlazených a mrazených pokrmů. 

Za dostačující postup na principu HACCP lze považovat pouze ÚPLNÝ  HACCP.

Nedílnou součástí je zavedení evidence a dokumentace HACCP o postupech a vedení záznamů.
Záznamy se vedou zejména o:
  • sledování v kritických bodech
  • překročení kritických mezí a souvisejících nápravných opatření
  • nakládání s výrobkem v nezvládnutém stavu
  • modifikování systému kritických bodů
  • ověřovací metody
  • proškolení zaměstnanců o hygienickém minimu a o systému HACCP

Naše společnost EXTÉRIA je připravena Vám poskytnout odbornou pomoc při zavedení systému HACCP pro Váš provoz. Můžete se obrátit na naše pobočky v rámci celé ČR mobil centrála:  +420 558 273 577 .

Rádi Vám poradíme, obraťte se na naše pobočky a domluvte si konzultaci zdarma !

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku