Hydraulický zvedák/hever je vyhrazené zdvihací zařízení ?

Zařazuje se hydraulický zvedák/hever (panenka) s nosností nad 12 tun (povinná výbava nákladního vozidla) do vyhrazených technických zařízení dle vyhlášky č. 19/1979 Sb?

Hydraulický zvedák/hever (panenka) s nosností nad 12 tun je nevyhrazené zdvihací zařízení dle § 2 odst . 2 vyhlášky č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nespadá do kompetence Technické inspekce České republiky (TIČR).  Tato věc jí podle současné legislativy nepřísluší.

Jen pro Vaši informaci uvádím vyhrazená zdvihací zařízení dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 19/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg,
c) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
d) stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
e) výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
f) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Ve Vašem případě se jedná se o stanovený výrobek, na který se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických  požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (poslední novela z. č. 91/2016 Sb.), respektive nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

Dozor nad tím, zda jsou stanovené výrobky uváděny a dodávány na trh nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem, provádí Česká obchodní inspekce, nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy Český báňský úřad nebo Drážní úřad.

(zdroj:bozpinfo.cz)

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku