Inspektorát práce musí řešit stovky kontrol firem na základě zaslaných podnětů

Při tvorbě plánů kontrolní činnosti oblastních inspektorátů práce jsou důležitým zdrojem informací přijaté podněty upozorňující na možné porušování předpisů k BOZP, pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem. Nejvíce směřují do oblasti pracovních vztahů a porušování zákonných povinností v BOZP.

Za všechny kontrolní oblasti, tj. pracovní vztahy a podmínky (PVP), bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a zaměstnanost, bylo celkem přijato 3 578 podnětů ke kontrole a z celkového počtu jich 63 % směřovalo do oblasti pracovních vztahů a podmínek. Z pohledu místní příslušnosti nejvíce podnětů přijal Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, následován Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj a Oblastním inspektorátem práce pro hl. město Prahu. Z pohledu počtu zaměstnanců u zaměstnavatele bylo nejvíce podnětů podáno na zaměstnavatele s počtem do 10 zaměstnanců, a to na téměř 30 % zaměstnavatelů.

Většina přijatých podnětů je vyřízena provedením kontroly a za 1. pololetí roku 2017 zahájily inspektoráty práce celkem 2 682 kontrol na základě podnětů. Z pohledu odvětví podnikání bylo nejvíce kontrol provedeno u zaměstnavatelů podnikajících v odvětví velkoobchodu a maloobchodu, následují zaměstnavatelé v odvětví stravování a pohostinství, dopravní činnost a stavební činnost.

Nejčetněji zjištěná porušení v BOZP se týkala systémové nedostatky v oblasti řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti zaměstnavatele, porušení právních předpisů při provádění stavební činnosti a nevybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky, nevyhledáváním rizik na pracovištích.

V období za 1. pololetí 2017 byly za porušené pracovněprávní předpisy zjištěné kontrolou v souvislosti s podnětem zaměstnavatelům uloženy pokuty v počtu 80, v souhrnné výši 1 909 000 Kč.

Ochráníme i Vaše podnikání před sankcemi, kontaktujte nejbližší pobočky EXTÉRIA v ČR a my Vám poradíme a představíme možnou spolupráci při řešení zákonné povinnosti BOZP, požární ochrany a životního prostředí.

Poradenské kanceláře v ČR

(zdroj bozpinfo)

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku