Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci i pracoviště samotné. Jak tedy nakonec dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Předkontrola odhalí mnohé nedostatky

P příjezdu na pracoviště technik s vedením firmy prošel protokol z předchozí kontroly HZS a zapsané závady. Mezi chyby, které byly nalezeny posledně, patřil chybějící provozní řád klece na tlakové lahve, či špatný nápis nad vstupními dveřmi.

Poté společně přešli ke kontrole dokumentace, zda tedy sedí veškeré směrnice, školicí osnovy, a zda jsou všude doplněné podpisy. Technik také zkontroloval kolaudační rozhodnutí a PBŘ. Kolaudační rozhodnutí vypracovává firma od minulé kontroly nové, jelikož potřebovaly přesně určit, kam mohou umístit klec s tlakovými lahvemi. Technik tedy doporučí, aby si nachystali veškerou komunikaci se stavebním úřadem na den kontroly.

Přečtěte si také: Během jediného dne jsme připravili klienta na kontrolu!

Klec s tlakovými lahvemi

Následně se technik vrhnul na prohlídku pracoviště. Jako první zkontroloval bezpečnostní tabulky a značení, zde bylo vše v pořádku. Během kontroly se zaměřil také na přístupnost a uchycení hasicích přístrojů. Všechny byly v naprostém pořádku, až na jeden, u něhož bylo slíbeno, že bude do kontroly náležitě zpřístupněn. Při prohlídce klece s tlakovými lahvemi zjistil technik, že zde chybí provozní řád a že na přístřešku, pod kterým byla klec umístěn, není bezpečnostní značení.

Na závěr předkontroly technik zopakoval všechny nedostatky, které na pracovišti našel, a připomněl, jak je možné vše do termínu kontroly vyřešit.

Kontroly už se nikdo bát nemusel

Po příchodu chtěl pan inspektor s paní inspektorkou vidět kolaudační rozhodnutí, dále je ale také zajímala další dokumentace. Například revizní zpráva o provedené kontrole hasicích přístrojů, požární poplachová směrnice, dokumentace o začlenění a školicí osnovy. Ze strany inspekce vznesena jen výtka k tomu, aby technici při pravidelných kontrolách přesněji specifikovali místo, kde daná závada byla nalezena. Dále se inspekce zaměřila na rozmístění hasicích přístrojů a jejich pravidelné kontroly a správné uchycení.

Inspektoři na závěr sdělili své výtky, ovšem byly s kontrolou víceméně spokojení. Stejně jako náš klient, který byl rád, že využil služeb Extérie.

Půjčovna

Související články:

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Nedávno proběhla jedna z dalších plánovaných kontrol KHS u klienta, jehož společnost se zabývá výrobou a dodávkou spirál, filamentů, odpařovacích zdrojů, a hliníkových háčků. Proběhla kontrola dokumentace, obsah lékárničky …

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Chci informační schůzku