Jak provádět kontroly žebříků

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak správně zajistit provádění kontrol žebříků? Kontroly provádíme 1x za rok, ale nevím, co přesně by se mělo v tomto případě na žebřících kontrolovat, aby odpovídali z hlediska bezpečnosti. Existuje nějaký právní předpis nebo norma. Jak řešit pokud byli vyrobeny dílenským způsobem, není k tomu žádná dokumentace.

Odpověď:

Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., stanoví v části III. Způsob používání žebříků, ve kterém je uvedeno, že zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků dle návodu na používání. Pokud však tento návod nemáte k dispozici, je potřeba vycházet z obecných principů BOZP. Co si pod tímto představit? Každý žebřík ve firmě by měl být označen evidenčním číslem. Co se týká kontrol žebříků, měly by se provádět 1x ročně, např. při roční prověrce BOZP. Předmětem kontroly žebříku by měla být jeho komplexnost, neporušenost, tuhost bočnic a jejich průhyb, dotažení svorníků, zabezpečení proti podklouznutí. V případě, že žebřík těmto požadavkům nevyhovuje je potřeba ho ihned vyřadit z používání. Vizuální kontrolu by měl zaměstnanec provést vždy před každým použitím žebříku.

Související články:

Chci informační schůzku