Je školení bozp a po povinné i pro zaměstnance na dohody?

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně školení brigádníků v našem mateřském centru. Provozujeme menší mateřské centrum, ve kterém máme zaměstnance pouze na dohody o provedení práce. Musíme i my zajistit ve své organizaci školení BOZP a PO?

Odpověď:

Zcela jistě je nutné, dle zákoníku práce zajistit školení těchto zaměstnanců, jelikož zákoník práce dnes již nerozlišuje zda se jedná o zaměstnance na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu. Jedná se o výkon tzv. závislé práce, která je zaměstnanci vykonávána v pracovním poměru a zaměstnanci vykonávajícími práci na základě některé z dohod o práci konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Z toho vyplývá, že na všechny tyto zaměstnance se vztahuje celý zákoník práce, tudíž i ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce se výslovně zaměstnavateli ukládá povinnost zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

V případě, že dojde ke vzniku pracovního úrazu, odpovídá zaměstnavatel za tento úraz, i když jde o krátkodobý pracovněprávní vztah. Proto je nutné, aby se zaměstnavatel jistil a měl k dispozici doklad o tom, že i zaměstnanci na dohodu o provedení práce byli řádně a úplně seznámeni se všemi předpisy BOZP, aby se právě v případě pracovního úrazu mohl v případě porušení bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance ze své odpovědnosti případně vyvinit.

Související články:

Chci informační schůzku